Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: 99584238), Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου (99482486) καὶ Οἰκον. Ζήσης Στάμος (τηλ.: 97822600).

Ψάλται: Στυλιανὸς Ἰωαννίδης,  Ἀντώνιος Φιακᾶς, Σάββας Φιακᾶς, Λάμπρος Λάμπρου καὶ Γεώργιος Σαμανῆς.

Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Κυριάκος Σ. Ἰωακείμ, Δέσποινα Χριστοφόρου, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Εὐάγγελος Ἡροδότου, Ρένα Σιαλίδου,  Μιχάλης Μιχαήλ,  Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου καὶ Μίκης Χριστοφορίδης.

Print Friendly

Share this post