Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς (Κάτω Λακατάμειας)

Προϊστάμενος:  Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: 99584238)

Ἐφημέριος: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου (99482486).

Ψάλται: Στυλιανὸς Ἰωαννίδης,  Ἀντώνιος Φιακᾶς, Σάββας Φιακᾶς, Λάμπρος Λάμπρου καὶ Γεώργιος Σαμανῆς.

Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Κυριάκος Σ. Ἰωακείμ, Δέσποινα Χριστοφόρου, Μίκης Χριστοφορίδης, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Εὐάγγελος Ἡροδότου, Ρένα Σιαλίδου,  Μιχάλης Μιχαήλ καὶ  Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post