Γραφεῖον ῾Ιερᾶς Συνόδου

Γραφεῖον ῾Ιερᾶς Συνόδου

Ἀρχιγραμματεύων: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου.

Γραφεῖς – Κωδικογράφοι: Βίκτωρ Στέλιου καί Μιχάλης Σπύρου, Θεολόγοι.

Τηλ. (00357) 22554600 καί 22554657

Τηλεομοιότυπον : 22346307

Ἠλεκτρονική διεύθυνσις (E-mail) : [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τό Διαδίκτυον: http://churchofcyprus.eu/

Print Friendly, PDF & Email

Share this post