Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη για δεύτερη χρονιά του Προγράμματος Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Στόχος του Προγράμματος είναι και για την τρέχουσα σχολική χρονιά η χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής, ώστε να αναδειχθούν τα θρησκευτικά μνημεία (εκκλησίες, μοναστήρια) και ο πολιτιστικός πλούτος που συνδέεται με αυτά (αγιογραφία, ψηφιδογραφία, ξυλογλυπτική, αργυροχοΐα, χρυσοχοΐα, υφαντική, κεντητική, μικρογραφία κ.ά.), καθώς και o ιστορικός πλούτος που τα συνοδεύει.

Η ανάπτυξη του εν λόγω Προγράμματος στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών μας στη μελέτη και γνώση του πολιτιστικού μας παρελθόντος -και κυρίως του θρησκευτικού- και η σύνδεσή του με το πολιτιστικό παρόν, καθώς και στην κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να επιτυγχάνεται στον μέγιστο βαθμό η παιδαγωγική αξιοποίηση των επισκέψεων σε θρησκευτικούς προορισμούς.

Στο πλαίσιο της συνέχειας του Προγράμματος, κρίνεται σημαντική η συνεργασία με σχολεία από κάθε επαρχία και η στοχευμένη και προσεκτική υλοποίηση των προτεινόμενων από τα σχολεία δράσεων. Θεωρείται αναγκαία η συμμετοχή μικρών ομάδων μαθητών και μαθητριών, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ομίλων (π.χ. Όμιλος Θρησκευτικών Περιηγήσεων) ή στο πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων των σχολείων ή ακόμα και στο πλαίσιο της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων (διαθεματική προσέγγιση) ή και η συνεργασία γειτνιαζόντων σχολείων με στόχο την κοινή έρευνα και δράση.

Κρίνεται απαραίτητη η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους δράσεις, καθώς και η δημιουργία κινήτρων, ώστε να είναι αποτελεσματική η όλη συμμετοχή τους. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να υπάρχει η στήριξη, ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων και των εμπειριών τους με έναν τρόπο δημιουργικό εντός της σχολικής τους μονάδας.

Στην υλοποίηση του Προγράμματος είναι δυνατόν να συμβάλουν εκπαιδευτικοί με εμπειρία στα θέματα Βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης, Καθηγητές Θρησκευτικών, Μουσικής και Τέχνης, καθώς και εκπαιδευτικοί ενημερωμένοι σε θέματα Προσκυνηματικού και Θρησκευτικού Τουρισμού.

Τα σχολεία που θα επιδείξουν ενδιαφέρον καλούνται να καθορίσουν τις θρησκευτικές – προσκυνηματικές περιηγήσεις στο πλαίσιο της τοπικής θρησκευτικής ιστορίας του χώρου τους ή να διασυνδέσουν την τοπική αυτή ιστορία με μνημεία και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Η οργάνωση των περιηγήσεων αυτών (στόχοι, πορεία περιήγησης, εστιασμένη έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή εργασίας, παρουσίαση τελικού προϊόντος στο πλαίσιο του σχολείου) καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας (τελικό προϊόν: κείμενο, παρουσίαση έρευνας, εικαστικά, δημιουργικές εργασίες κ.ά.) θα αποτελέσουν τα κριτήρια για παρουσίαση στο πλαίσιο ευρύτερου συνεδρίου ή άλλης δράσης που θα διοργανωθεί από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σημαντική κρίνεται, επομένως, η αξιολόγηση της όλης προσπάθειας, μετά την επίσκεψη και τη στοχευμένη επιτόπια έρευνα. Η διάσταση αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί με υλικό που θα δημιουργηθεί από τους μαθητές και μαθήτριες και θα πρέπει να οργανωθεί με τέτοιον τρόπο (ιεράρχηση προτεραιοτήτων, χαρτογράφηση θρησκευτικών μνημείων τοπικής εμβέλειας), ώστε να είναι δυνατή η παρουσίασή του (παραγωγή λόγου, δημιουργικές εργασίες, εκθέματα, αναπαραστάσεις, έργα τέχνης, φωτογραφικό ή ψηφιακό υλικό, πρόγραμμα ξεναγήσεων σε οδοιπορικά θρησκευτικών προορισμών από τα ίδια τα παιδιά προς άλλους συμμαθητές τους του ίδιου ή άλλου σχολείου κ.ά.) είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου, είτε σε κάποιο συνέδριο ή άλλης μορφής εκδήλωση.

Καλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο στο τηλεομοιότυπο 22800862, υπ΄ όψιν Φωτεινής Θεοδούλου, Συμβούλου Φιλολογικών Μαθημάτων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22806332).

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, πιστεύοντας ότι η συστηματικότερη προβολή της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μας αποτελεί μια σημαντική στρατηγική για την αναβάθμιση πολλών περιοχών του νησιού μας και την ανάδειξή τους ως ελκυστικών προορισμών θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και αναζήτησης της γνώσης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Η μύηση των νέων ανθρώπων σε τέτοιου είδους εμπειρίες θα τους καταστήσει τους αυριανούς συνειδητούς προσκυνητές και περιηγητές.

 

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                                  Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
 Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης                                                  Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
                                                                                                             Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εδώ…

Print Friendly

Share this post