Πρόσκληση – Πρόγραμμα Ακολουθιών Έλευσης Τιμίας Χειρός του Αποστόλου Ανδρέου (30 Οκτωβρίου-5 Νοεμβρίου 2017)