Κρατήστε το Βυζάντιο!

«Κρατήστε το Βυζάντιο!» ευχήθηκε ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας  σε όλους τους Κυπρίους στο πρόσωπο του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, των συνεργατών και συμπαραστατών του, τόσο για την άρτια οργάνωση της Έκθεσης «Τα Έθιμα του Αγίου Δωδεκαημέρου στην Κύπρο», όσο και ευρύτερα του έργου που επιτελείται στο Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου.

Την ευχή αυτή ο Μακαριώτατος την εξέφρασε με συγκίνηση, το βράδυ των Εγκαινίων της Έκθεσης, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, αλλά την επανέλαβε πολλές φορές κατά τις ημέρες που διαρκούσε η Έκθεση. Το ίδιο έπραξε και στο τέλος του Αρχιερατικού Συλλείτουργου στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Μαγδαληνής, την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, προσφωνώντας τον Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο.

Και τούτο διότι ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξη Εκκλησίας της Πολωνίας πιστεύει ότι ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός κρατεί μέσα του την παράδοση της Πίστεως και την παρακαταθήκη του Βυζαντίου ως τρόπο ζωής.

Η Κύπρος για τους Χριστιανούς ανά την Οικουμένη είναι ένα τεκμήριο αυθεντικής συνέχειας της αρχαίας Αποστολικής και Βυζαντινής Παράδοσης.
Παρά τις δυσκολίες, τους πειρασμούς και τους σφετερισμούς που έζησε μέσα στους αιώνες και συνεχίζει να ζει και σήμερα, εντούτοις παραμένει ένα διαμάντι σταθερής αξίας.
Τούτο οφείλεται στην αποστολικότητα, την αγιότητα βίου και τα μαρτύρια των Οσίων και Αγίων της Μεγαλονήσου Κύπρου.

Η νήσος Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, μέλος των Η.Ε. και της Ε.Ε. Όμως, από το 1974 η Κύπρος παραμένει μοιρασμένη λόγω της εισβολής της Τουρκίας και της συνεχιζόμενης απαράδεκτης και παράνομης κατοχής του 37% του εδάφους της και τη διαίρεση του Κυπριακού λαού. Όμως, μέσα από την Ορθόδοξη Παράδοση, την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κύπρου συνεχίζει να ζει το θαύμα της ρωμαίικης παράδοσης και ταυτότητας.

Οι άνθρωποι, Πολωνοί και άλλοι (και δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες της Έκθεσης, ανάμεσα τους Κληρικοί, Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί, Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές, Πρέσβεις Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, δημόσια πρόσωπα της Πολωνικής Κυβέρνησης, ταξιδιωτικοί πράκτορες, φοιτητές, μαθητές, μεμονωμένες οικογένειες ακόμη και με μικρά παιδιά), έχουν την ευκαιρία, να ανέβουν τα σκαλοπάτια του Κρατικού Εθνογραφικού Μουσείου της Βαρσοβίας, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Πολωνίας, όπου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, ψηλάφησαν την παράδοση και την Ορθόδοξη αγιογραφία, γνώρισαν πεντακάθαρη την ιστορία της Κύπρου και έζησαν την Κυπριακή φιλοξενία με το φίλεμα των παραδοσιακών εδεσμάτων του Αγίου Δωδεκαημέρου (από τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και μέχρι τα Θεοφάνεια) που παρασκεύαζαν επί τόπου γυναίκες της Κύπρου.

Όλοι όσοι εργάστηκαν και συνεργάστηκαν προς δόξαν Θεού, για την πραγματοποίηση αυτού του σπουδαίου εγχειρήματος αξίζουν συγχαρητηρίων και ευχαριστιών.

Η Έκθεση θα φιλοξενηθεί μόνιμα σε ειδική αίθουσα στην Πολωνία, για να συνεχίσει την αποστολή της. Έτσι, περισσότεροι αδελφοί μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο του Βυζαντίου, της Ευρώπης, της Ανατολής και της Οικουμένης ολόκληρης.

 

Από το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου

**********************************************************

«Maintain the Byzantium!», wished His Beatitude Metropolitan of Warsaw and all Poland Mr. Savvas to all the Cypriots represented by the Bishop of  Mesaoria Gregorios, his collaborators and supporters, for both the perfect organization of the exhibition «The Dodekameron – Holy Twelve days in Cyprus «, and for the work carried out at the Synodical Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus.

His Beatitude expressed this wish with excitement on the evening of the Exhibition’s Inauguration on Wednesday, November 15, 2017, but repeated it during the days of the Exhibition. The same he did at the end of the Divine Liturgy at St. Magdalene’s Metropolitan Church on Sunday, November 19, 2017, while addressing to Bishop of Mesaoria, Mr Gregorios.

This is because the Head of the Orthodox Church of Poland believes that every Orthodox Christian holds within him the tradition of Faith and the Byzantine heritage as a way of life.

Cyprus for Christians throughout the world is a proof of authentic continuity of ancient Apostolic and Byzantine Tradition.
Despite the difficulties, the problems and the usurpations that experiened through the centuries and continues to live today, it still remains a diamond of constant value.
This is due to the apostolicity, the holiness of life and the martyrdom of the Saints of Cyprus.

The island of Cyprus is an independent state, member of the UN and the EU. However, since 1974, Cyprus remains divided due to the invasion of Turkey and the continued unacceptable and illegal occupation of 37% of its territory and the division of the Cypriot people. However, through the Orthodox Tradition, History and Culture of Cyprus, the miracle of Greek tradition and identity continues to live.

People, Poles and others (including Clergymen, Orthodox and Roman Catholics, University Teachers, Researchers, Ambassadors of European and other countries, Polish government officials, travel agents, students, students, families with young children) have the opportunity to climb the stairs of the Warsaw State Ethnographic Museum in the heart of the Polish capital, where during the Exhibition, they experienced the tradition and the Orthodox hagiography, they met with the history of Cyprus and experienced the Cypriot hospitality with the offerings of traditional food made during the holy twelve days (Christmas, New Year’s Eve and Epiphany) that were made on the spot by Cypriot women.

Everyone who worked and collaborated for the glory of God in order to accomplish this great task deserves congratulations and gratitude.

The exhibition will be hosted permanently in a special room in Poland to continue its mission. Thus, more of our brothers will have the opportunity to experience Cyprus of Byzantium, of Europe, of the East and of the whole Oikoumene.

Synodical Office of Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus

Print Friendly

Share this post