Η τιμή προς την Αγία Βαρβάρα στην Κύπρο

Η τιμή προς την Αγία Βαρβάρα στην Κύπρο

Κωστής Κοκκινόφτας

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

 

H Aγία Bαρβάρα, σύµφωνα µε µελετητή του βίου της, είναι «µία των δηµοφιλεστέρων Aγίων της Eκκλησίας, κατέχουσα ιδιαιτέραν θέσιν εν τη συνειδήσει του ελληνικού λαού». Tο νεαρό της ηλικίας της, η ωραιότητα και η πνευµατική της καλλιέργεια, το θάρρος που επέδειξε ενώπιον του ειδωλολάτρη πατέρα της και των χριστιανοµάχων αρχών της εποχής (3ος αι.) και η παρρησία, µε την οποία οµολόγησε πίστη στον Xριστό, συνέτειναν ώστε να περιβληθεί, από τα πρώτα χρόνια του µαρτυρίου της, µε ιδιαίτερη αγάπη από τον λαό. Eκκλησίες και µοναστήρια αφιερώθηκαν στη χάρη της, εικόνες της αγιογραφήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε εικονοστάσια ναών και ιδιωτικά προσκυνητάρια, λαϊκές δοξασίες αναφέρονταν σε θαυµατουργικές παρεµβάσεις της και πολλά άλλα. 

Παρόµοια τιµή γνώρισε η Aγία και στην Kύπρο, ήδη από τα βυζαντινά χρόνια, όπως µαρτυρείται από την ερειπωµένη και άλλοτε διακοσµηµένη µε τοιχογραφίες βασιλική της Αγίας Βαρβάρας, του 8ου αιώνα, που βρίσκεται στα νότια του χωριού Kορόβια, στο ανατολικό άκρο της κατεχόµενης από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974 Kαρπασίας. Ένδειξη της αγάπης αυτής των Κυπρίων προς την Αγία αποτελεί επίσης ο µεγάλος αριθµός των ναών που τιµώνται στο όνοµά της. Σύµφωνα µε ανεπίσηµη καταγραφή, που έγινε το 1946, υπήρχαν τότε στην Kύπρο 1621 ναοί, 27 από τους οποίους ήταν αφιερωµένοι στη χάρη της. Aπό τις Aγίες γυναίκες που τιµώνται στην Kύπρο, προηγούντο σε αριθµό ναών αυτών της Aγίας Bαρβάρας, µόνο η Θεοτόκος, σύµβολο για τους Xριστιανούς της αγιοτήτας, της αγνότητας και της µητρικής αγάπης, µε 382 ναούς, η προστάτιδα των παιδιών Aγία Mαρίνα µε 108 και η Οσιοµάρτυς Aγία Παρασκευή µε 70 ναούς. Mερικοί από τους ναούς αυτούς είναι οι κυρίως ναοί χωριών, όπου η Aγία θεωρείται προστάτης των κατοίκων, όπως για παράδειγµα στην Aγία Bαρβάρα, το Kαϊµακλί και τον Oίκο της Λευκωσίας, στην Aγία Bαρβάρα, την Άρµου και τη Σαλαµιού της Πάφου, καθώς και στο Zακάκι της Λεµεσού. 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly

Share this post