Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου: Β’ ετήσιο συνέδριο βυζαντινών και μεσαιωνικών σπουδών

Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου: Β’ ετήσιο συνέδριο βυζαντινών και μεσαιωνικών σπουδών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
(πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)
12-14 Ιανουαρίου 2018
SECOND ANNUAL CONFERENCE
ON BYZANTINE AND MEDIEVAL STUDIES
Nicosia Municipal Multipurpose Center
(next to the Famagusta Gate)
12-14 January 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

CONFERENCE PROGRAMME

CBMS 2018 Invitation EL

Print Friendly

Share this post