Συνάντηση της CROCEU με την Αυστριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βιέννη (13 Ιουλίου 2018)

Συνάντηση της CROCEU με την Αυστριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βιέννη (13 Ιουλίου 2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Συνάντηση της CROCEU με την Αυστριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Βιέννη, 13 Ιουλίου 2018

 

Αντιπροσωπεία της CROCEU (Επιτροπής Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) συναντήθηκε με την εντιμώτατη, Δρα Karin Kneissl, Ομοσπονδιακή Υπουργό Ευρώπης, Ένταξης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυστρίας, στην Βιέννη την 13η Ιουλίου 2018. Κατά την συνάντηση, ανταλλάγησαν απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η αντιπροσωπεία της CROCEU αποτελείτο από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αιμιλιανό Μπογιάννου (Οικουμενικό Πατριαρχείο), τον Πανοσιολογιώτατο Ηγούμενο π. Φίλιππο Ryabykh (Πατριαρχείο Μόσχας), και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Ιωάννου (Εκκλησία της Κύπρου). Οι αντιπρόσωποι εξέθεσαν τις απόψεις της CROCEU αναφορικά με τις βασικές προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας, καθώς και άλλα ζητήματα όπως:

  • Ασφάλεια και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,
  • Διασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ψηφιοποίησης, και
  • Σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια – η προοπτική εντάξεως των Δυτικών Βαλκανίων/Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης
  • Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,
  • Και το Έτος Ευρώπης, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό.

Σε μία εποχή μεγάλων προκλήσεων και αναταραχών τόσο στην Ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και πέραν αυτής, η CROCEU υπογράμμισε την σημασία του συνθήματος της Αυστριακής Προεδρίας, «Μία Ευρώπη Που Προστατεύει». Η CROCEU εξέφρασε την ανησυχία της για τις πολιτικές που αφορούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και επιβεβαίωσε την πεποίθησή της ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χαράσσονται πιο ανθρωποκεντρικές πολιτικές, οι οποίες θα προωθούν τις Ευρωπαϊκές αξίες. Περαιτέρω, η CROCEU επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να συμπαρασταθεί στην Αυστριακή Προεδρία σε αυτό το κομβικό σημείο όπου θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις κρίσιμες για την συνοχή της Ευρώπης.

Η αντιπροσωπεία καλωσόρισε την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, που αποσκοπούν στο κοινό καλό, την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων. Εντούτοις, η ψηφιακή εποχή συνοδεύεται από νέες προκλήσεις για την Ευρώπη. Ο φόβος του ολοκληρωτικού ψηφιακού ελέγχου και η διαρκής συρρίκνωση της ιδιωτικής σφαίρας είναι ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασε η CROCEU.

Αναφορικά με την Διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων/Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα μέλη της CROCEU εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την προστασία και την συντήρηση των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μονών στο Κοσσυφοπέδιο και την Κύπρο, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ουκρανία.

Τέλος, τα μέλη της CROCEU εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την εντιμώτατη Ομοσπονδιακή Υπουργό Ευρώπης, Ένταξης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυστρίας, διατυπώνοντας παράλληλα την προθυμία τους να προαγάγουν την συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του Άρθρου 17 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

 

***************************************

 

COMMUNIQUE

CROCEU’s meeting with the Austrian Presidency of the European Council.

Vienna, 13 July 2018

 

A delegation from CROCEU (Committee of the Representatives of the Orthodox Churches to the European Union) met with Her Excellency, Dr. Karin Kneissl, Austrian Federal Minister for Europe, Integration and Foreign Affairs, in Vienna on the 13 July 2018. During the meeting opinions were exchanged on the priorities of the Austrian EU Council Presidency and other issues of common interest. CROCEU’s delegation was formed by the Very Rev. Archimandrite Aimilianos Bogiannou (Ecumenical Patriarchate), the Very Rev. Hegumen Philip Ryabykh (Patriarchate of Moscow), and the Very Rev. Archimandrite Nektarios Ioannou (Church of Cyprus). The Representatives presented CROCEU’s points of view concerning the major priorities of the Austrian Presidency, as well as other issues:

  • Security and the fight against illegal migration,
  • Securing prosperity and competitiveness through digitalization and
  • Stability in the European neighbourhood – EU perspective of the Western Balkans/South Eastern Europe as well as
  • The Istanbul convention,
  • And the European Year, which is, dedicate to cultural.

In a time of great challenges and upheavals both in the European continent and beyond, CROCEU underscored the importance of the Austrian Presidency’s motto, which is “A Europe That Protects”. CROCEU expressed its concern on refugees and migration policies, and reaffirmed the importance of developing more humane policies that will promote the values of Europe. Furthermore, CROCEU affirmed its intention to stand by the Austrian Presidency at this turning point when significant decisions have to be taken for the cohesion of Europe.

The delegation welcomed the development of new digital technologies, aiming at benefiting the good of the people, their security and prosperity. Nevertheless, the digitalization era brings new challenges for Europe. The fear of total digital control and the constantly shrinking private sphere are some of the concerns expressed by CROCEU.

Concerning the European Integration Process of the Western Balkans/South Eastern Europe, CROCEU’s members expressed their concerns about the protection and preservation of the Orthodox Churches and Monasteries in Kosovo and Cyprus, as well as the protection of the rights of the Orthodox Christians in Ukraine.

Finally, CROCEU’s members expressed their gratitude to Her Excellency, the Federal Minister for Europe, Integration and Foreign Affairs and expressed their willingness to promote cooperation with the European Institutions and to contribute in the implementation of the Article 17 of the Lisbon Treaty.

 

 

 

 

Share this post