Επιστημονικά έντυπα στην Κύπρο

Επιστημονικά έντυπα στην Κύπρο

Oι απαρχές της έκδοσης εντύπων στην Kύπρο µε θέµατα που αφορούν στην ιστορία, τη λαογραφία, τη µελέτη της κοινωνίας και τον φιλοσοφικό στοχασµό, εντοπίζονται στις αρχές του 20ού αιώνα. Eκδόθηκαν τότε µερικές περιοδικές εκδόσεις, ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνονται και ορισµένες µε σαφή εκκλησιαστικό προσανατολισµό, όπως ο «Eκκλησιαστικός Kήρυξ» και ο «Aπόστολος Bαρνάβας», που ξεχωρίζουν για τη σταθερότητα της κυκλοφορίας και την ποιότητα των δηµοσιεύσεών τους. Aµφότερες, εκτός από τη γενικότερη αρθρογραφία τους γύρω από την εκκλησιαστική ζωή και την επιστήµη της θεολογίας, περιέλαβαν στις σελίδες τους και κείµενα για την τοπική ιστορία, τη βυζαντινή µουσική, την τέχνη, την κυπριακή εκπαίδευση και άλλα, γεγονός που τους προσδίδει γενικότερο ενδιαφέρον. Η µεν πρώτη κυκλοφόρησε, µεταξύ των ετών 1911-1918, σε οκτώ τόµους, µε πρωτοβουλία του Mητροπολίτη Kιτίου (1910- 1918) Mελέτιου Mεταξάκη, η δε δεύτερη εκδόθηκε το 1918 από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1916-1933) Kύριλλο Γ΄ και εξακολουθεί να κυκλοφορεί µέχρι τις µέρες µας, ως το επίσηµο περιοδικό της Eκκλησίας της Kύπρου. Είναι ένα από τα µακροβιότερα εκκλησιαστικά έντυπα του Ελληνισµού και µέχρι σήµερα (Iούνιος 2016) έχουν κυκλοφορήσει 77 τόµοι.

Kαθοριστικό, όµως, ρόλο για την πορεία της επιστηµονικής έρευνας στο νησί διαδραµάτισε το περιοδικό «Kυπριακά Xρονικά», που εκδόθηκε στη Λάρνακα, µεταξύ των ετών 1923-1937 (συνολικά 13 τόµοι), από οµάδα λογίων της πόλης, την οποία συγκροτούσαν ο Mητροπολίτης Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµος Mυλωνάς, ο Mικρασιάτης φιλόλογος και καθηγητής στο Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο Iωάννης Συκουτρής και οι λόγιοι Λουκής Πιερίδης και Nεοκλής Kυριαζής, µε τον τελευταίο να αναλαµβάνει στη συνέχεια και την ευθύνη της κυκλοφορίας του. Tο περιοδικό, µε τη δηµοσίευση αρχειακού υλικού και πρωτότυπων εργασιών, δικαίωσε τις προσδοκίες των ιδρυτών του και συνέτεινε στη θεµελίωση των κυπρολογικών σπουδών. Στις σελίδες του εντοπίζονται µελέτες για ποικίλα ιστορικά, φιλολογικά, αρχαιολογικά και άλλα θέµατα, που κάλυψαν ένα µεγάλο κενό και έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post