Μνήμη Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά

Μνήμη Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά

Τήν 11η Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγύπτιου, τοῦ θαυματουργοῦ. Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς γεννήθηκε στήν Αἴγυπτο περί τό 250, καί ἀκολούθησε στρατιωτική σταδιοδρομία. Ὑπηρέτησε στόν ρωμαϊκό στρατό, στό τάγμα τῶν ρουταλικῶν-νεοσυλέκτων, μέ ἕδρα τό Κοτυάειον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐγκατέλειψε τόν στρατό καί τήν σταδιοδρομία του ὅταν τό τάγμα του κλήθηκε νά συμμετάσχει στούς διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν. Ὁ Μηνᾶς, χριστιανός ὄντας δέν μποροῦσε νά ὑπακούσει σέ μιά διαταγή πού ἦταν ἀντίθετη μέ τά πιστεύω του. Ὅταν ἐγκατέλειψε τό στράτευμα κατέφυγε στό κοντινό στήν πόλη βουνό, ὅπου ἔζησε ὡς ἐρημίτης μέ προσευχή καί μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ γιά ἀρκετό διάστημα. Ἡ ἄσκητή ζωή καί ἡσυχία χαρίτωσαν τόν ἅγιο καί ἄναψαν μέσα του τόν πόθο τῆς ὁμολογία τῆς πίστεως καί τοῦ μαρτυρίου. Ἀφοῦ ἔλαβε τήν ἄνωθεν πληροφορία ὅτι ἦταν ἕτοιμος ἐπέστρεψε στήν πόλη ἡμέρα εἰδωλολατρικῆς γιορτής. Ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντα τῆς πόλης Πύρου καί τοῦ πλήθους πού γιόρταζε, διακήρυξε τήν πίστη του στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί Κύριο. Στήν ἀρχή, λόγω καί τῆς σεβάσμιας ἡλικίας του, ἦταν περίπου 50 χρονῶν, προσπάθησαν μέ κολακίες καί ὑποσχέσεις νά τόν μεταπείσουν χωρίς ἐπιτυχία. Ἀκολούθησαν σκληρά καί ἀπάνθρωπα βασανιστήρια πού καί πάλιν δέν εἶχαν ἀποτέλεσμα. Ἐν τέλει τήν 11η Νοεμβρίου 296, ἀποκεφαλίστηκε καί τό τίμιο λείψανό ρίχθηκε στήν φωτιά. Οἱ χριστιανοί, ἐκπληρώνοντας τήν ἐπιθυμία τοῦ μάρτυρα, μετέφεραν ὅτι διασώθηκε ἀπό τό λείψανό του στήν πατρίδα του τήν Αἴγυπτο, ὅπου τό ἔθαψαν μέ τιμές. Πάνω στό τάφο του κτίστηκε ἀπό τόν πρῶτο χριστιανό αὐτοκράτορα, τόν Μέγα Κωνσταντῖνο, μεγάλος Ναός, καί πέριξ αὐτό δημιουργήθηκε μιά μικρή πόλη, πού ἔγινε οἰκουμενικό προσκύνημα. Χιλίαδες πιστῶν ἔφταναν ἀπό ὅλες τίς περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας γιά νά προσκυνήσουν τόν τάφο τοῦ θαυματουργοῦ μάρτυρα, οἱ ὁποίοι στήν συνέχεια μετέφεραν τήν μνήμη καί τήν τιμή του στίς πατρίδες τους, ἀναδεικνύοντας ἔτσι τόν μεγαλομάρτυρα Μηνᾶ, οἰκουμενικό ἅγιο. Τό μεγάλο αὐτό προσκύνημα  καταστράφηκε τόν 7ον αἰώνα, ἀπό τούς κατακτητές Ἄραβες. Ἡ εύσέβεια τοῦ πιστοῦ λαοῦ μαρτυρᾶ πολλά θαύμα τοῦ Ἁγίου καί κυρίως τήν συνδρομή του στήν ἀνεύρεση χαμένων ἀντικειμένων καί προσώπων.

Ὁ ἅγιος Μηνᾶς τιμάται καί στήν Κύπρο. Τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στήν Βάβλα τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας, πανηγυρίζει καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στό Γέρι πού εἶναι ὁ μοναδικός Ναός τοῦ Ἁγίου σ’ὅλη τήν ἐπαρχία Λευκωσίας. Ὁ Ναός αὐτός θεμελειώθηκε τό 1916 καί κτίστηκε σέ διάστημα 40 περίπου χρόνων μέ σχέδια τοῦ γνωστοῦ ἀρχιτέκτονα-οἰκοδόμου Ἰάκωβου Παύλου ἀπό τήν Κοντέα. Μέ σχέδια τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἀρχιτέκτονα κτίστηκαν καί ἄλλοι Ναοί μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Ναός τοῦ Χρυσοσώτηρος Ἀκανθοῦς καί Εὐαγγελίστριας Δαλιοῦ. Εἶναι πετρόκτιστος, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, ἐγγεγραμμένος σταυροειδής μέ ἕνα κεντρικό τροῦλλο καί τέσσερεις μικρότερους. Κοσμήται ἀπό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ πρωτοπόρου ξυλογλύπτη Φυλακτῆ Ταλιαδώρου. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι τοῦ Πανάρετου Κουσουλίδη καί τοῦ Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη. Εἶναι δέ ἐξολοκλήρου ἁγιογραφημένος μέ βυζαντινές τοιχογραφίες τοῦ ἁγιογράφου Βαλέριου Ἀκκάη.

Περισσότερο στοιχεῖα καί πληροφορίες γιά τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καθώς καί γιά ὅλους τούς Ναούς τοῦ Γερίου οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά βροῦν στό βιβλῖο τοῦ Πολύβιου Πολυβίου, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΙΟΥ πού ἐκδόθηκε πρόσφατα ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

 

Πατήρ Παναγιώτης Κώστα

Εκκλησία Αγίου Μηνά

Print Friendly, PDF & Email

Share this post