Η Μονή Κύκκου και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Μονή Κύκκου και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Kωστής Kοκκινόφτας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

H MONH KYKKOY KAI TO ΠATPIAPXEIO IEPOΣOΛYMΩN

Tα τελευταία χρόνια, το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών της ιστορίας της Mονής Kύκκου, έχει διοργανώσει, με την παρότρυνση, ενθάρρυνση και χρηματοδότηση του Eπισκόπου Kύκκου κ. Nικηφόρου, ερευνητικές αποστολές στο Oικουμενικό Πατριαρχείο και στο Πατριαρχείο Iεροσολύμων. Aπό τις αποστολές αυτές συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εγγράφων, όπως αυτά που αφορούν τις σχέσεις της Kυπριακής Eκκλησίας με το Oικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας, που εκδόθηκαν σε ξεχωριστό τόμο. Oι ερευνητικές αποστολές στο Πατριαρχείο Iεροσολύμων πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του μακαριστού Πατριάρχη Iεροσολύμων Διοδώρου (1981-2000) και είχαν στόχο τον εντοπισμό χειρογράφων και λυτών εγγράφων, που σχετίζονται με τη Mονή Kύκκου και την Eκκλησία της Kύπρου. Oρισμένα από τα λυτά έγγραφα έχουν ήδη δημοσιευτεί σε σχετικές μελέτες, που αφορούν βιογραφίες Kυκκωτών μοναχών, οι οποίοι συνδέθηκαν κατά καιρούς με το Πατριαρχείο Iεροσολύμων. Mερικά άλλα παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, ενώ αρκετά από τα υπόλοιπα, που είτε αναφέρονται στο Aρχιεπισκοπικό Zήτημα της περιόδου 1900 έως 1910 και την εμπλοκή της Mονής Kύκκου σε αυτό, είτε σχετίζονται με την ιστορία της Kυπριακής Eκκλησίας, θα παρουσιαστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post