Πρόγραμμα Συνάξεων Σχολής Γονέων Ιεράς Αρχιεπισκοπής (Ιανουάριος – Μάιος 2019)

Πρόγραμμα Συνάξεων Σχολής Γονέων Ιεράς Αρχιεπισκοπής (Ιανουάριος – Μάιος 2019)

Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐµπιστοσύνη µέ τήν ὁποία ἀγκαλιάσατε τή Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, µᾶς δίνει τή δύναµη ὄχι µόνο νά συνεχίσουµε τήν προσπάθεια συµπαράστασης στήν οἰκογένεια, ἀλλά καί νά προχωρήσουµε στήν ἐφαρµογή ἑνός νέου προγράµµατος πού θά κινηθεῖ πάνω σέ δύο ἄξονες: τήν ἐµπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐπιστηµονική γνώση.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνδρογύνων πού θά παρακολουθήσουν κι ἐφέτος τίς συνάξεις τῆς Σχολῆς, σᾶς γνωστοποιοῦµε ὅτι οἱ συγκεντρώσεις θά γίνονται µέ βάση τή νέα µορφή καί δοµή τοῦ προγράµµατος σέ τρεῖς Ἐνορίες τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας:

Ἱ.Ναός Ἁγίου Νικολάου, Ἔγκωµη
Ἱ.Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέα, Πλατύ
Ἱ.Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς, Λακατάµια

* Κατά τή διάρκεια τῶν ὁµιλιῶν, θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀπασχόλησης τῶν παιδιῶν.
* Μετά ἀπό τίς συνάξεις θά δίδεται ἐπιπλέον χρόνος 30΄ σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται γιά περαιτέρω ἐµβάθυνση – ἐπεξεργασία.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post