Ιερά Μονή Σταυροβουνίου (ανδρική)

Ιερά Μονή Σταυροβουνίου (ανδρική)

Ἡ Ἱερά Μονή εὑρίσκεται πλησίον τῆς κοινότητος Πυργά τῆς έπαρχίας Λάρνακος.

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τήν 14ην Σεπτεμβρίου (Παγκόσμιος ῞Υψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) καί τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

῾Ηγούμενος· Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης κ. ᾿Αθανάσιος.

Σύμβουλοι: Ἱερομόναχοι Διονύσιος, Σάββας, Γερμανὸς καὶ Λάζαρος. ῾Η ᾿Αδελφότης: οἱ Ἱερομόναχοι Γρηγόριος καὶ Κυπριανός, οἱ ῾Ιεροδιάκονοι Μελέτιος, Θεοδόσιος καὶ Παῦλος, καὶ οἱ Μοναχοὶ Καλλίνικος, ῾Ιλαρίων, Θεοφάνης, Παΐσιος, Πανάρετος, Γεννάδιος, Στέφανος, Σπυρίδων, ᾿Αντώνιος, Νεόφυτος, Πρόδρομος, Εὐθύμιος, ᾿Αλέξιος, Ματθαῖος, Νεκτάριος, Μακάριος, ᾿Επιφάνιος καὶ ᾿Ιωάννης. Ρασοφόροι: Συμεών, Λεόντιος καὶ ᾿Αρτέμιος.

Διεύθυνσις· 7645 Λευκωσία.

Τηλέφωνον· 22533630. Τηλεομοιότυπον· 22532518.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post