Ιερά Μονή Αχειροποιήτου

Ιερά Μονή Αχειροποιήτου

 

Εὑρίσκεται ὑπό τουρκικήν κατοχήν.

Πανηγυρίζει τήν 16ην Αὐγούστου  (῾Αγίου Μανδηλίου)

 

Share this post