Ιερά Μονή Παναγίας Αμασγούς (γυναικεία)

Ιερά Μονή Παναγίας Αμασγούς (γυναικεία)

Πλησίον της κοινότητος Μονάγρι τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τήν 21ην Νοεμβρίου (Εἰσόδια τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου) καί τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου.

῾Ηγουμένη· ᾿Επιφανία Μοναχή.

Μοναχαί· Σωφρονία, Παναρέτη, Σιλουανή, Παϊσία καί Προδρόμη, Παύλα, άννα, Θεοφανώ, Συγκλητική, Φιλουμένη, Ἰωάννα καί Θωμαΐς.

 

῾Ησυχαστήρια – Σκῆται·

α) ῾Αγ. ᾿Ιωάννου Μοναγρίτου. Πανηγυρίζει τήν 4ην ᾿Ιουνίου.

β) ῾Αγ. Σεργίου καί Βάκχου. Πανηγυρίζει τήν 7ην ᾿Οκτωβρίου.

Τηλ.· 25434342. Τηλεομ.· 25434282.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post