Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής – Παναγίας Γλωσσά

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής – Παναγίας Γλωσσά

Πλησίον τῆς κοινότητος Κελλάκι τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ.

Κοινόβιον.

῾Ηγουμένη· Χριστοθέα Μοναχή.

Σύμβουλοι· Μαριάμ καί Συγκλητική, Μοναχαί.

Μοναχαί· ᾿Ελισάβετ, Χριστονύμφη, Θεοφανώ καί Εἰρήνη. Δόκιμος· ᾿Ανδριανή.

Τηλ.· 25622017.

᾿Εφημέριος· Πρεσβ. ᾿Αντώνιος ᾿Αγαθοκλέους, τηλ.· 25622100.

Πανηγυρίζει τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς).

Print Friendly, PDF & Email

Share this post