Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Αλαμάνου (γυναικεία)

Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Αλαμάνου (γυναικεία)

Πλησίον τῆς κοινότητος Πεντάκωμον τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ

Κοινόβιον. Πανηγυρίζει τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23ην ᾿Απριλίου)

῾Ηγουμένη· ᾿Ολυμπιάς Μοναχή.

Σύμβουλοι· Εἰρήνη, Εὐφημία καί Χριστίνα, Μοναχαί.

Μοναχαί· Χαριτίνη, Καλλίστη, ῾Ελένη, ᾿Αθανασία, Θεοπίστη καί Φιλοθέη.

᾿Εφημέριος· Πρεσβ. Χρῆστος Σ. Μιχαηλίδης, τηλ. 99661146.

Τηλ. Μονής· 99541906, 99512961. Τηλεομ. Μονής· 25632788.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post