Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος: Αγρυπνία 29 Μαρτίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος: Αγρυπνία 29 Μαρτίου 2017

 Ανακοίνωση – Αγρυπνία

Το Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι η καθιερωμένη μηνιαία αγρυπνία που τελείται στον ομώνυμο Ναό του Ιδρύματος, θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης, 29 Μαρτίου 2017, εορτή του Μεγάλου Κανόνος.

Θα αρχίσει στις 7:30 μ.μ. με τον Όρθρο και τον Μεγάλο Κανόνα και εις την συνέχεια ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Θα τελειώσει γύρω στις 1 μετά τα μεσάνυκτα.

Εκ του Ιδρύματος Αγίου Νεκταρίου, Λευκωσία.

*******************************************

Πρωτοβουλίᾳ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου Λευκωσιάτου καί εὐσεβῶν χριστιανῶν, συνεστήθη τό ἔτος 1969 τό ῞Ιδρυμα «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ». Στεγάζεται εἰς ἰδιόκτητον οἴκημα ἐπί οἰκοπέδων, τά ὁποῖα προσέφερεν ὁ ἀείμνηστος ῾Ιδρυτής αὐτοῦ. ᾿Εντός τοῦ οἰκήματος αὐτοῦ ὑπάρχει μικρός Ναός, ἐπ’ ὀνόματι τῆς ῾Αγίας Φιλοθέης, καί Αἴθουσα ῾Ομιλιῶν. ῎Εναντι τοῦ οἰκήματος τοῦ ῾Ιδρύματος, τῇ πρωτοβουλίᾳ καί φροντίδι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀνηγέρθη περικαλλής βυζαντινός Ναός, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ προστάτου αὐτοῦ ῾Αγίου Νεκταρίου, καί Παρεκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ῾Αγίου Στυλιανοῦ.

Διά τήν ἐπίτευξιν τῶν στόχων τοῦ ῾Ιδρύματος, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται ὡς ἔμπρακτος ἐφαρμογή τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, λειτουργοῦν·

  1. Στέγη ὑπερηλίκων, δυνατότητος 66 κλινῶν.
  2. Παιδικός Σταθμός, δυνατότητος φροντίδος 85 παιδιῶν, καί
  3. Βιβλιοπωλεῖον.

Διά δέ τῶν λατρευτικῶν συνάξεων, τῶν θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν καί διαλέξεων, τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων, παρέχονται εἰς τά μέλη, τούς τροφίμους, τούς φίλους καί τούς συνεργάτας τοῦ ῾Ιδρύματος εὐκαιρίαι διά τόν πνευματικόν αὐτῶν καταρτισμόν.

Μερίμνῃ τοῦ ῾Ιδρύματος, ἐκδίδεται μηνιαῖον Δελτίον, περιέχον ὕλην θρησκευτικήν, μορφωτικήν κ.ἄ., τό ὁποῖον ἀποστέλλεται εἰς τά μέλη, τούς φίλους καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ.

Τό ῞Ιδρυμα διοικεῖται ὑπό ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. ᾿Αθανάσιος, καί στελεχοῦται ὑπό ὁμάδος ᾿Αδελφῶν τῆς στενῶς συνεργαζομένης μετά τοῦ ῾Ιδρύματος γυναικείας ᾿Αδελφότητος «ΦΙΛΟΘΕΗ».

Διεύθυνσις· Τ.Θ. 21453, 1509 Λευκωσία. Τηλ. 22330273 ἤ 22330274. Τηλεομοιότυπον 22335069.

᾿Εφημέριος· Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Χριστοφίδης. Τηλ. ῾Ιεροῦ Ναοῦ 22332548.

Print Friendly

Share this post