Επιστολές / Μηνύματα / Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν Έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (13 Δεκεμβρίου 2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος. (περισσότερα…)

Ανακοινωθέν της Πενταμελούς Συνοδικής Επιτροπής για το θέμα του κ. Ανδρέα Πιτσιλλίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τὴ συνεδρία αὐτῆς ἡμερομηνίας 3ης Σεπτεμβρίου 2015 ὅρισε ὁμόφωνα Πενταμελῆ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς Πάφου, Ταμασοῦ, Τριμυθοῦντος, Καρπασίας καὶ Ἀρσινόης μὲ ἐντολὴ ὅπως αὐτὴ ἐξετάσει καὶ ἀποφασίσει περὶ τοῦ θέματος τὸ ὁποῖο ἐδημιουργήθη ἀπὸ δηλώσεις τοῦ κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη σὲ Μ.Μ.Ε. ἐπὶ ζητημάτων Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ διδασκαλίας. (περισσότερα…)

Ανακοινωθέν της 3ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 3 Σπτεμβρίου 2015, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: (περισσότερα…)

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ο Κύπρου Χρυσόστομος χαιρετίζει την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

Χαιρετισμός της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου με την ευκαιρία της ιδρύσεως της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου, παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ξεκινά την πορεία της ζωής της όπως ένα παιδί που μεγαλώνει κάτω από τη φροντίδα της μητέρας του. Η Εκκλησία Κύπρου όχι μόνο διέσωσε τη γνήσια αποστολική παράδοση και μετέδωσε ανόθευτα την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά πάντοτε στάθηκε ως «τιθηνούσα μήτηρ» στο λαό του Θεού και στον κάθε χειμαζόμενο άνθρωπο. Διαδραμάτισε στους αιώνες και πάντοτε θα διαδραματίζει, τόσο  στο επίπεδο της φιλαλληλίας [...]

Θεολογική Σχολή

Ανακοίνωση Εγγραφών Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

Ανακοίνωση Άρχισαν και συνεχίζονται οι εγγραφές στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου για την εξασφάλιση Πτυχίου Θεολογίας. Ο Κλάδος «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο» της «ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» και η Σχολή έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο των Ι.Σ.Τ.Ε. - Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Το  προπτυχιακό  πρόγραμμα  της  Θεολογίας, «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο», έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων κανονικής φοίτησης. (περισσότερα…)

Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για τα πάνδημα μνημόσυνα και άλλες εκδηλώσεις

 Η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου όρισε όπως τελεσθούν σε όλους τους ιερούς ναούς της νήσου πάνδημα μνημόσυνα και άλλες εκδηλώσεις ως εξής: (περισσότερα…)

Ανακοινωθέν της 2ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Δευτέρα, 22 Ἰουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 22 Ἰουνίου 2015, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: (περισσότερα…)

Ανακοινωθέν ἔκτακτης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Πέμπτη, 25 Ἰουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 25 Ἰουνίου 2015, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: (περισσότερα…)

Έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου (Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 25 Ἰουνίου 2015, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: (περισσότερα…)

Έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου (Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, καὶ συνέχισε τὴ συζήτηση γιὰ τὰ θέματα τῆς Παιδείας τοῦ τόπου, μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση τῆς ὁποίας ἔτυχε ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, κατὰ τὴν προηγουμένη συνεδρία της. (περισσότερα…)