Ναοί / Ενορίες

Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Κοντέας)

Τουρκοκρατούμενος Ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Κοντέας), πανηγυρίζει στις 10 Φεβρουαρίου   Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής*· Πρωτοπρ. Παναγιώτης Προδρόμου, Ἀνδρέας Δημητρίου,  Ξενῆς Α. Κοντεάτης, ᾿Ανδρέας Μ. Πατσιᾶς καί Χαράλαμπος Περικλέους. (περισσότερα…)

Παρεκκλήσιον Αγίου Χαραλάμπους (Νέου Χωρίου Κυθραίας εἰς Ἀγλαντζιάν)

Το Παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους  (Νέου Χωρίου Κυθραίας στην Αγλαντζια) πανηγυρίζει στις 10 Φεβρουαρίου. Ἐφημέριος: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου (τηλ.: 22429120). Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Γεώργιος Κατσούρης, Θεόδωρος Μεϊβατζιῆς, Ἕλλη Κωσταρῆ-Σκουλιᾶ, Κυριάκος Παναγῆ, Ἀνδρούλλα Ἀνδρέου, Αἰμίλιος Χατζηπροκόπη καὶ Γεώργιος Ἀχιλλέως. (περισσότερα…)

Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Αυτοστεγάσεως Γερίου)

Προϊστάμενος: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ (τηλ.: 22337744). ᾿Εφημέριος: Οἰκον. ᾿Ιωάννης Νεοφύτου (τηλ.: 99568594). Ψάλται: Παναγιώτης Παναγῆ καὶ Παναγιώτης Χρίστου. Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπαθεοδότου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ἀναστασία Πρωτοπαπᾶ, Σταῦρος Γιαννακοῦ, Φοινίκη Σάββα, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Φλῶρος Φλουρέντζου καὶ Χρῖστος Ἰάσωνος. (περισσότερα…)

Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου (Λευκωσίας)

   Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου (Λευκωσίας) πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου.    Ἐφημέριος: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς (τηλ.: 99592419). Ψάλται: Ἀνδρέας Θεοχαρίδης καὶ Στέλιος Μαλέκκος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Φιλίππου, Φάνη Σεραφείμ, Μιχαλάκης Χατζηγαβριήλ, Γιώργος Γιαννάκης καὶ Σάββας Σαββίδης.  (περισσότερα…)

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων (Μακεδονιτίσσης)

᾿Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου (τηλ.: 22383542) καὶ Οἰκον. Ξάνθος Ὀνησιφόρου (τηλ.: 99653521). Ψάλται: Γεώργιος Κάκκουρας, Εὐθύμιος Ἀβρααμίδης καὶ Μιχάλης Κουφέτας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου, Κλεάνθης Σιδερᾶς, Ἡρακλῆς Θεοφάνους, Νεόφυτος Χρίστου, Δῆμος Δημοσθένους, Νῖκος Χατζηχαραλάμπους, Ἀνδρέας Παπαγεωργίου καὶ Σωτήριος Κτωρίδης.  (περισσότερα…)

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου (Ακροπόλεως)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου (Ακροπόλεως) πανηγυρίζει στις 26 Οκτωβρίου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους (τηλ.: 22510252). ᾿Εφημέριοι: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους (τηλ.: 22493673) καὶ Οἰκον. Παῦλος Χρίστου (τηλ.: 22435980). Διάκονος: Σωκράτης Ανδρέου (τηλ.: 99306397). Ψάλται: Χρῖστος Κωνσταντίνου, Χρῖστος Ἀντωνίου καὶ Ἄδωνις Γεωργίου.  Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Ἰωάννης Ἀργυροῦ, Κώστας Βασιλείου, Ἰορδάνης Χριστοδουλίδης, Λουκᾶς Ἀλεξάνδρου, Μιχαὴλ Πιερῆ καὶ Χρῖστος Ἱερείδης. (περισσότερα…)

Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου (Συνοικισμού Λατσιών)

Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου (τηλ.: 99435980). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μηνᾶς Θεοδούλου (τηλ.: 22489498, 99339498). Ψάλται: Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Πολύδωρος Οὐστᾶς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου, Χρῖστος Ἀλλαγιώτης, Σάββας Νεοπτολέμου, Χρυσούλλης Ζαχαρία καὶ Μιχαὴλ Παναγῆ.

Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος (Παλαιό Κοιμητήριο)

Ο Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, πανηγυρίζει στις 12 Δεκεμβρίου.  Προϊστάμενος: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ (τηλ.: 99446002). Ψάλται: Θωμᾶς Κωστῆ καὶ Σάββας Πισσαρίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ, Τριφύλλιος Τριφυλλῆ, Εἰρήνη Νικάνδρου, Ἑλλάδα Κ. Σαββίδου, Στέλιος Δ. Νικολαΐδης καὶ Μαρία Ἀγρότου. (περισσότερα…)

Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος (Συνοικισμού Στροβόλου ΙΙ)

Ενοριακός Ναός: Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος πανηγυρίζει 12 Δεκεμβρίου καί 11 Αυγούστου. Παρεκκλήσιον: Αγίου Φανουρίου περιοχή Γ.Σ.Π. πανηγυρίζει 27 Αυγούστου.   (περισσότερα…)