Μηνύματα / Εγκύκλιοι / Επιστολές

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Μήνυμα της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου για τη νέα Σχολική Χρονιά 2017-2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ. (περισσότερα…)

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Έναρξη του Nέου Εκκλησιαστικού Έτους και της Ημέρας Προσευχής του Φυσικού Περιβάλλοντος

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου, παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. «Ἄναρχε τρισήλιε Βασιλεῦ, ὁ καιρῶν καὶ χρόνων, τὰς ἑλίξεις περισκοπῶν, εὐλόγησον τὸν κύκλον, τῆς νέας περιόδου, τὰς ἀγαθάς σου δόσεις πᾶσι δωρούμενος». (περισσότερα…)

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ανακοίνωση του Μακαριωτάτου για ενίσχυση της τράπεζας δοτών μυελού των οστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΣΙΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,  Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Εκκλησίας μας είναι η ηθική και ιδιαίτερα η έμπρακτη αρωγή του πάσχοντος συνανθρώπου μας. Με τον τρόπο αυτό μιμούμαστε τον Κύριό μας  «ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας». Συνεπώς, θεωρούμε  χρέος μας  να στηρίξουμε, παντοιοτρόπως, τη μεγάλη εκστρατεία για ενίσχυση της τράπεζας δοτών μυελού των οστών που διοργανώνει η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Στήριξης Αιματολογικών Ασθενών «ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΕ Η ΑΝΟΙΞΗ» και το γνωστό σε όλο τον Κυπριακό Λαό, για την [...]

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για το Άγιον Πάσχα 2017

†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου. Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Χάριν, εἰρήνην καί εὐλογίαν παρά τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (περισσότερα…)

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Εγκύκλιος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου για ανάπεμψη δέησης στους Ιερούς Ναούς για τη λήξη της ανομβρίας

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοὶ Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Τέκvα ἐv Κυρίω ἀγαπητά, Μεγάλη ἀvoμβρία πλήττει καὶ φέτoς τὴ Νῆσo μας. Ὁ λαὸς μας ἀγωvιᾶ, γιατί, ἂv παρ' ἐλπίδα παραταθεῖ ἡ ξηρασία, θὰ ἔχει φoβερὲς συvέπειες ὄχι μόvo πάvω στὴ γεωργία, στὴv κτηvoτρoφία καὶ στὴ δεvδρoκoμία, ἀλλὰ καὶ πάvω στὶς πηγές, ἀπὸ τὶς ὁπoῖες ὑδρεύovται oἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά μας. Γι' αὐτό, ἀκoλoυθώvτας τὴv εὐσεβὴ παράδoση τῶv [...]

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Μήνυμα της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου για τη νέα Σχολική Χρονιά 2016-17

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ Αγαπητά μου παιδιά, νέοι και νέες, (περισσότερα…)

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ιατρικό ανακοινωθέν για την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο (18 Αυγούστου 2016)

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος, την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016, υπεβλήθη σε Νευροχειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά και επιτυχώς, ο Μακαριώτατος ευρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης. (περισσότερα…)