Ιστορία της Κύπρου

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (2500/2300-1900 π.Χ.)

Πώς ξεκίνησε η νέα εποχή είναι θέμα που συζητήθηκε έντονα. Υπήρχαν δύο σχολές σκέψεις εκ των οποίων η πρώτη υποστήριζε την εκ των έσω προοδευτική αλλαγή, ενώ η δεύτερη την έξωθεν άφιξη ανθρώπων, οι οποίοι και συνέτειναν στις δραματικές αλλαγές που ακολούθησαν. Υπέρ της δεύτερης θεωρίας συνηγορεί η αρχαιολογική εικόνα που παρουσιάζει το νησί. Η βόρεια Κύπρος και η δυτική κεντρική πεδιάδα παρουσίαζαν λίγα ίχνη κατοίκησης τη Χαλκολιθική περίοδο και όμως σ’ αυτές ακριβώς τις περιοχές επισυμβαίνουν οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγουν την εποχή του Χαλκού. (περισσότερα…)

Χαλκολιθική περίοδος (3500 – 2500/2300 π.Χ.)

Η ύστερη νεολιθική περίοδος της Κύπρου έφτασε στο τέρμα της γύρω στο 3500 π.Χ. Είχαν προηγηθεί ισχυροί σεισμοί τρεις αιώνες προηγουμένως που κατέστρεψαν τις κοινωνίες της εποχής εκείνης, οι οποίες σιγά αλλά σταθερά ανέκαμψαν και δημιούργησαν τη δική τους πολιτιστική βαθμίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίζεται δειλά, δειλά και ο χαλκός. Αρχαιολογικά σημάδια που να φανερώνουν ξεκάθαρα την εισροή νέων αποίκων στο νησί δεν υπάρχουν. Αντίθετα, πολλά είναι τα στοιχεία που συνηγορούν προς μια αδιάλειπτη πολιτιστική συνέχεια. Παρά τις καταστροφές που προηγήθηκαν, παρουσιάζεται μια εσωτερική εξέλιξη που τυποποιείται [...]

Νεολιθική περίοδος Β΄

Η επόμενη φάση του νεολιθικού πολιτισμού της Κύπρου παρουσιάζει χρήση της κεραμικής, μιας σημαντικότατης ανακάλυψης για τον άνθρωπο. Ο κυριότερος οικισμός αυτής της περιόδου που ξεκινά από το 4500 και διαρκεί μια χιλιετία είναι η Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού (περισσότερα…)

Νεολιθική περίοδος

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν πως η Νεολιθική περίοδος της λεγόμενης φάσης της Χοιροκοιτίας (7000 - 5800 π.Χ.), η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία κεραμικής γι’ αυτό και ονομάζεται ακεραμική ή προκεραμική, παρουσιάζει και μια πρώιμη φάση, η οποία ξεκινά από τα μέσα της 9ης π.Χ. χιλιετίας (περισσότερα…)

Οι πρώτοι Κύπριοι

Η πιο ισχυρή μαρτυρία για την εμφάνιση των πρώτων ανθρώπων στην Κύπρο προέρχεται από καταφύγιο, το οποίο έχει καταπέσει μερικώς, στην τοποθεσία Αετόκρεμμος, εντός της ομώνυμης Βρετανικής στρατιωτικής βάσης του χωριού Ακρωτήρι. (περισσότερα…)

Εισαγωγή

Η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες και τον όγκο της ασιατικής και αφρικανικής ηπείρου που εκτείνονται πέρα από τις θάλασσες που την περιβάλλουν, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Εγγύς Ανατολής. (περισσότερα…)