Ιστορία της Κύπρου

Νεολιθική περίοδος Β΄

Η επόμενη φάση του νεολιθικού πολιτισμού της Κύπρου παρουσιάζει χρήση της κεραμικής, μιας σημαντικότατης ανακάλυψης για τον άνθρωπο. Ο κυριότερος οικισμός αυτής της περιόδου που ξεκινά από το 4500 και διαρκεί μια χιλιετία είναι η Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού (περισσότερα…)

Νεολιθική περίοδος

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν πως η Νεολιθική περίοδος της λεγόμενης φάσης της Χοιροκοιτίας (7000 - 5800 π.Χ.), η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία κεραμικής γι’ αυτό και ονομάζεται ακεραμική ή προκεραμική, παρουσιάζει και μια πρώιμη φάση, η οποία ξεκινά από τα μέσα της 9ης π.Χ. χιλιετίας (περισσότερα…)

Οι πρώτοι Κύπριοι

Η πιο ισχυρή μαρτυρία για την εμφάνιση των πρώτων ανθρώπων στην Κύπρο προέρχεται από καταφύγιο, το οποίο έχει καταπέσει μερικώς, στην τοποθεσία Αετόκρεμμος, εντός της ομώνυμης Βρετανικής στρατιωτικής βάσης του χωριού Ακρωτήρι. (περισσότερα…)

Εισαγωγή

Η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες και τον όγκο της ασιατικής και αφρικανικής ηπείρου που εκτείνονται πέρα από τις θάλασσες που την περιβάλλουν, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Εγγύς Ανατολής. (περισσότερα…)