Θέματα Πεντηκοσταρίου

Το γεγονός της Πεντηκοστής

«Η Εκκλησία»,  όπως λέει ο π. Γεώργιος Φλορόφσκι «είναι μια με την Πεντηκοστή, που ήταν η ημέρα της θαυμαστής θεμελιώσεως και των γενεθλίων της Εκκλησίας, οπότε όλες οι προφητείες γι΄ αυτήν εκπληρώθηκαν. Σ’ εκείνη την ¨τρομερή και ακατανόητη γιορτή¨, το Πνεύμα, ο Παράκλητος, κατέρχεται και ενοικεί μέσα στον κόσμο, όπου ποτέ πριν δεν ήταν παρών κατά τον τρόπο που αρχίζει τώρα να ενοικεί». Η Πεντηκοστή στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν η δεύτερη από τις τρεις μεγάλες ετήσιες γιορτές του λαού Ισραήλ, που γιορταζόταν πενήντα μέρες μετά το Ιουδαϊκό Πάσχα. Ονομαζόταν και [...]

Κυριακή της Πεντηκοστής (19 Ιουνίου 2016)

Σήμερα, Η΄ Κυριακή από το Πάσχα, η Εκκλησία μας εορτάζει την αγία Πεντηκοστή, που θεωρείται ιστορικά, η  γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Αναφωνεί ο Γρηγόριος ο Θεολόγος «Την Πεντηκοστή εορτάζουμε και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την πραγματοποίηση της υποσχέσεως και την εκπλήρωση της ελπίδας. Το μυστήριο, πόσο και μεγάλο είναι και σεβαστό!». Σήμερα ολοκληρώνονται πενήντα ημέρες από την εορτή του Πάσχα. (περισσότερα…)

Άγιος Θεόδωρος Στρατηλάτης

Απόδοσις του Πάσχα (8 Ιουνίου)

Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα, δηλ. ολοκληρώνονται οι 40 ημέρες από την Ανάσταση του Κυρίου. Επίσης εορτάζεται η Ανακομιδή των λειψάνων του Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου. (περισσότερα…)

Κυριακή του Τυφλού (5 Ιουνίου 2016)

Σήμερα, είναι η Κυριακή του Τυφλού, ένεκα της γνωστής Ευαγγελικής Περικοπής, που διαβάζεται στους ναούς μας. Επίσης, η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου. (περισσότερα…)

Ψυχοσάββατο

Σάββατο προ της Πεντηκοστής – Ψυχοσάββατο (18 Ιουνίου 2016)

Το σημερινό Σάββατο προ της Πεντηκοστής, ονομάζεται και Σάββατο των ψυχών ή Ψυχοσάββατο. Είναι το δεύτερο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το πρώτο, προηγείται της Κυριακής της Απόκρεω). (περισσότερα…)

Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α΄ Οικ. Συνόδου (12 Ιουνίου 2016)

Σήμερα, Κυριακή Ζ΄ από το Πάσχα, η Εκκλησία εορτάζει το ιστορικό γεγονός της συγκρότησης στη Νίκαια της Βιθυνίας της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, το 325 μ. Χ. και τιμά τη μνήμη των οσίων Ονουφρίου του Αιγυπτίου, Πέτρου του εν Άθω και του αγίου Ζήνωνος Επισκόπου Κουρίου. (περισσότερα…)

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (20 Ιουνίου 2016)

Σήμερα, Δευτέρα μετά την εορτή της Πεντηκοστής, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και η Εκκλησία μας εορτάζει το Τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. «....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον τὸ  ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....». (περισσότερα…)