Κοίμησις της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας (15 Αυγούστου)

Σήμερα, 15 Αυγούστου, οι όπου γης ορθόδοξοι χριστιανοί πανηγυρίζουν την εορτή της σεβάσμιας μεταστάσεως της υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.  (περισσότερα…)

Μνήμη του Αγίου Mεγαλομάρτυρος Φανουρίου (27 Αυγούστου)

Η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Ποιμένος, ενός των μεγάλων ασκητών της αιγυπτιακής ερήμου, που υπήρξε παράδειγμα ταπείνωσης και αναδείχθηκε σε καθοδηγητή αναρίθμητων μοναχών και λαϊκών Χριστιανών. Επίσης, τιμούμε τη μνήμη του αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης, που πήρε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, στη Νίκαια το 325 μ.Χ. και εξαιτίας των διώξεων που υπέστη από τους αρειανόφιλους αυτοκράτορες, πήρε επάξια τον τίτλο του Ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως. (περισσότερα…)

Μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (24 Αυγούστου)

Σήμερα η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, που υπήρξε μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη και θυσίασε τη ζωή του στον αγώνα για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τιμά επίσης τη μνήμη του Aγίου νέου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος δίκαια έλαβε και την προσωνυμία του εθναποστόλου. (περισσότερα…)

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συν αυτώ μαρτυρησάντων (22 Αυγούστου)

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Αγαθονίκου και των Αγίων Ζωτικού, Ζήνωνα, Θεοπρέπιου, Ακίνδυνου, Σεβηριανού και άλλων Μαρτύρων, που συμμαρτύρησαν με αυτόν. Ο Άγιος Αγαθόνικος και οι συναθλητές του, έζησαν στην περιοχή του Πόντου, κατά τους χρόνους του βασιλιά Μαξιμιανού. Είχαν αναπτύξει έντονη ιεραποστολική δράση, σύμφωνα με το ιερό Ευαγγέλιο, με αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να πιστέψουν στον Χριστό και να βαφτιστούν στο όνομα της Αγίας Τριάδας. (περισσότερα…)

Αποτομή της τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (29 Αυγούστου)

Η Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου είναι το γεγονός που τιμάται σήμερα, 29 Αυγούστου, από την αγία μας Εκκλησία. Ο μέγιστος και έσχατος των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ο Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Άγιος Ιωάννης, ζούσε, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, στην έρημο της Ιουδαίας, διακηρύσσοντας τον ερχομό του Μεσσία και καλώντας τον λαό σε μετάνοια. (περισσότερα…)

Μνήμη των Αγίων Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (30 Αυγούστου)

Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. (περισσότερα…)

Μνήμη της Αγίας Βρυαίνης (30 Αυγούστου)

Η Αγία Βρυαίνη ή αλλιώς Βρυώνη είναι μια Κύπρια Αγία, η οποία τιμάται ξεχωριστά στο χωριό Μανδριά της Πάφου. Εκεί υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Βρυαίνη, η οποία φαίνεται να είναι η μοναδική σε όλο τον κόσμο που είναι αφιερωμένη στην Αγία. Το χωριό είχε πολλές κατεστραμμένες εκκλησίες, μεταξύ αυτών και αυτή της Αγίας Βρυαίνης. (περισσότερα…)

Μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαία (14 Αυγούστου)

Σήμερα, 14 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτου Μιχαία και του Νεομάρτυρος Συμεώνος του Τραπεζουντίου (†1653). Επίσης, σήμερα εορτάζουμε τα προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. (περισσότερα…)

Μνήμη του Οσίου Μωυσή του Αιθίοπα (28 Αυγούστου)

Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου. Επίσης, της Προφήτιδος Άννης, θυγατέρας του Φανουήλ, που επιβραβεύτηκε για την πίστη και την αφοσίωσή της στη λατρεία του αληθινού Θεού, καθώς αξιώθηκε να δει τον Χριστό, όταν Αυτός μεταφέρθηκε από τη Θεοτόκο στον ναό, γεγονός που γιορτάζουμε κατά την ημέρα της Υπαπαντής. Τιμούμε ακόμη σήμερα τη μνήμη του Οσίου Μωυσή του Αιθίοπα. (περισσότερα…)

Μνήμη του Οσίου Σέριδος, ηγουμένου της Μονής στη Γάζα (13 Αυγούστου)

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του οσίου Σέριδος ηγουμένου της Μονής στη Γάζα. Ο Όσιος ηγούμενος Σέρις υπήρξε εξαίρετος ασκητής και ενάρετος άνθρωπος. Ένεκα των σπουδαίων αρετών του αναδείχθηκε καθηγούμενος του μεγάλου κοινοβίου, που βρισκόταν κοντά στη Γάζα, όπου διέλαμψαν με τον ασκητικό τους βίο ο Βαρσανούφιος με τον μαθητή του Ιωάννη, καθώς επίσης και ο Μέγας αββάς Δωρόθεος. (περισσότερα…)