Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Γραφεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει

 

Διευθυντὴς Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

Γραμματεύς: Βασίλειος Βασιλειάδης.

Τηλέφωνα: +32 2 6124190, Τηλεομοιότυπον: +32 2 6124191
Email:
[email protected]

Διεύθυνση Ἀλληλογραφίας:
Representation of the Church of Cyprus to the European Union
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.churchofcypruseu.com

Βιογραφία Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου

Print Friendly