Ιερά Μητρόπολις Κιτίου: Αιτήσεις θερινών Κατασκηνώσεων 2017

Ιερά Μητρόπολις Κιτίου: Αιτήσεις θερινών Κατασκηνώσεων 2017

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 10/07/2017 - 02/08/2017
12:00 πμ

Κατηγορίες


Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η  Κ Ι Τ Ι Ο Υ

 Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η  Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν  

   Σ Α Ϊ Τ Τ Α Σ   2 0 1 7

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι  Κ Α Ι  Τ Ι Μ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Αίτηση Κατασκηνώσεων Ι.Μ.Κιτίου 2017

 

  1. ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΑ              (Ε΄  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  – Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)                    3 – 10  ΙΟΥΛΙΟΥ                     €80

 

  1. ΑΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ                (Β ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  – Β ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ)                  10 – 17  ΙΟΥΛΙΟΥ                   €80

 

  1. ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΙΚΡΑ         (ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ –  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)                   17 – 24  ΙΟΥΛΙΟΥ                    €80

 

  1. ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ              ( B ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)                   24 – 31  ΙΟΥΛΙΟΥ                   €80

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Print Friendly

Share this post