Προκήρυξη θέσης λειτουργού στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Δικέφαλος Αετός

Προκήρυξη θέσης λειτουργού στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 22/05/2018 - 13/06/2018
Ολοήμερο

Κατηγορίες Δεν υπάρχουν Κατηγορίες


Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση για τη θέση Λειτουργού στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων.  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι την 3η Ιουνίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προσωπικού της Ι.Α.Κ. [email protected] :

 • Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 • Βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα, για να είναι αποδεκτό, πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων
 • Συστατική επιστολή. Η συστατική επιστολή μπορεί να προσκομιστεί μέχρι την 13η Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Προσωπικού της ΙΑΚ (Τηλ: 22554682), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου www.churchofcyprus.org.cy

 

 

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 

Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 • Η καθημερινή διαχείριση όλων των μητρώων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, την παρακολούθηση όλων των εγγράφων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, ετοιμασία καταστάσεων και μελετών.
 • Καταρτισμό εμπορικών συμφωνιών που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών με Αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα που σχετίζονται με το Τμήμα.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν από τον Προϊστάμενό της/του τα οποία σχετίζονται με το Τμήμα.
 • Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και με την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν/ή να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν επιπρόσθετα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου στον κλάδο Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management) ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στον κλάδο Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management).
 • Υποψηφιότητα για εγγραφή ή υφιστάμενη εγγραφή στο Royal Institution Of Chartered Surveyors(MRICS) στον κλάδο Real Estate Management.
 • Η εγγραφή στο μητρώο του ΕΤΕΚ στον κλάδο εκτιμητές ακινήτων και/ή εγγραφή ως μέλος του MRICS στον κλάδο Real Estate Valuation, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Πάρα πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πάρα πολύ καλή γνώση όλων των εφαρμογών του Microsoft Office.
 • Ικανότητα στην ομαδική εργασία .
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Α4: €11.170  – €17.346               }           Συνδυασμένες

Α7: €16.591  – €24.881               }           Κλίμακες

Α9: € €22.276 – €30.876             }

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Υπάλληλοι οι οποίοι ανελίσσονται από τη μισθοδοτική κλίμακα Α4 στην Α7 και από την Α7 στην Α9 θα εκτελούν επιπρόσθετα καθήκοντα, πέραν αυτών που καταγράφονται πιο κάτω.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Πενθήμερη εργασία και συνεχόμενο ωράριο.

 

ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Ταμείο Προνοίας
 • Σχέδιο Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψης

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Share this post