Κεντρικός Φορέας Μισθοδοσίας Εφημεριακού Κλήρου

Διευθυντής: ᾿Ιωάννης Χ. Χαριλάου.
Προσωπικόν: Κωνσταντῖνος Πιερίδης και Λεωνίδας Φυσεντζίδης.
Γραμματεία: Ματίνα Εὐσταθίου
ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]
Τηλ.: 22554735, τηλεομ.: 22431911.
Βοηθητικὸν προσωπικόν: Φοῖβος Δαφνίδης.

Print Friendly