Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Πάφου

Μητρ.Παφου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου, ῾Υπέρτιμος και ᾿Έξαρχος ᾿Αρσινόης και Ρωμαίων κ. Γεώργιος.

Επαρχιοῦχος ᾿Επίσκοπος· ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρσινόης κ. Νεκτάριος.

Γραφεῖον Μητροπολίτου: ῾Υπεύθυνος· Γιώργος Σαββίδης. Διάκονος: Χρῖστος Κωνσταντίνου.

Διεύθυνσις: Τ.Κ. 60054, 8100 Πάφος.

Τηλέφωνον: 26821000.
Τηλεομοιότυπον: 26943130.

Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: www.impaphou.org
Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον: [email protected]

 

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Λογιστήριον – Ταμεῖον: Λάμπρος Κακαρούντας καὶ Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου. Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα: Γεώργιος Κανάρης καὶ Ξένια Εὐθυμίου.

Γραφεῖα Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου καὶ Μαρίνα Φεττᾶ.

 

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.
Συμβούλιον πνευματικῆς λύσεως τοῦ Γάμου: Πρόεδρος: Πανοσιολογιώτατος Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονύσιος. Μέλη: Πρωτ. Ἰωάννης Παντοπίου καὶ Πρωτ. Κυριάκος Παπαπαναγιώτου.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως

Ὑπὸ τὴν ἄμεσον καθοδήγησιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου λειτουργεῖ τὸ Γραφεῖον Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως. Διευθυντής: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος. Συνεργάται: Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖται Τυχικὸς Βρυώνης καὶ Στυλιανὸς Στυλιανοῦ, Πρωτ. Ἰωάννης Παντοπίου, οἱ Θεολόγοι: Γεώργιος Σαββίδης καὶ Θεόδωρος Ἀντωνιάδης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly