Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητροπόλις Τριμυθούντος

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καί Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας.

῞Εδρα: ᾿Ιδάλιον. ῾Η ῞Εδρα μετεφέρθη εἰς ᾿Ιδάλιον, λόγω τῆς κατοχῆς ὑπό τῶν Τούρκων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος εἰς Τρεμετουσιάν.

Γραφεῖα Μητροπόλεως: Τ.Θ. 11001, 2550 ᾿Ιδάλιον.

Τηλέφωνον: 22527000
Τηλεομοιότυπον: 22526363

᾿Ηλεκτρονική διεύθυνσις: http://www.imtrimythountos.org.cy
᾿Ηλεκτρονικόν ταχυδρομείον (email): [email protected]

Θρονική ᾿Επιτροπή.
Πρόεδρος· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας. Κληρικά Μέλη· Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαϊωάννου, Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκονόμος ᾿Ανδρέας Βορκᾶς, Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος ᾿Ιωάννης Τρύφωνος καί Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ᾿Ιωαννίδης. Λαϊκά Μέλη· Στέλιος Κομῆς, Λουκᾶς Πέτρου, Νικόλαος Παπαλοΐζου καί Σάββας Ξενοφώντος.

Γραμματεία.
῾Υπεύθυνοι· Ματθαῖος Ματθαίου καί Παναγιώτης Κωνσταντίνου.
῾Οδηγός· Μοναχός Σπυρίδων.

Γραφεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς Διακονίας.
῾Υπεύθυνος· Πανοσιολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ᾿Ιωαννίδης.
Συνεργάται· Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, ᾿Ανδρέας Ζαχαρίου, Χριστόφορος Παντελή και Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως ᾿Αδειῶν Γάμου.
῾Υπεύθυνος· Χριστόφορος Παντελή.

Λογιστήριον καὶ ᾿Ελεγκτικὸν Τμῆμα
῾Υπεύθυνοι: Προκόπης Προκόπη καὶ ᾿Ανδρέας ᾿Ανδρέου, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.
῾Υπεύθυνος διά τήν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καί διά τήν ὑποβολήν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρός τόν ᾿Επίσκοπον· Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαϊωάννου.
Πρόεδρος· Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαϊωάννου. Μέλη· Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Γρηγορίου καί Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβ. ᾿Αντώνιος Παναγῆ.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly