Ιερός Ναός Παναγίας (Τράχωνα)

Ιερός Ναός Παναγίας (Τράχωνα)

Τουρκοκρατούμενος

Ο Ιερός Ναός Παναγίας (Τράχωνα) πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου και στις υπόλοιπες Θεομητορικές γιορτές

Μέλη Ἐκκλησιαστικής ᾿Επιτροπής: Κωστάκης Τουβανᾶς, Μιχάλης Φυσεντζίδης, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου καί  Ἄντρη Γαβριηλίδου.

*Σημειώνεται ὅτι, ἐπικεφαλῆς τῶν προσωρινῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχόμενων Ἐνοριῶν / Κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας, κατ’ ἐντολήν τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Μποροῦν οἱ ἐκτοπισμένοι μας νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας: τηλ.: 22554611, τηλεομοιότυπο (FAX): 22431796 καὶ email:[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post