Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γραφεῖον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου
παρὰ τοῖς Εὐρωπαϊκοῖς Θεσμοῖς, εἰς Βρυξέλλας

Διευθυντὴς Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρὰ τοῖς Εὐρωπαϊκοῖς Θεσμοῖς: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. 

Βοηθὸς Διευθυντής: Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἰωάννου.

Γραμματεὺς: Ἀπόλλων Μπαζάντε.

Τηλέφωνo: (+0032)-2-6124190, Τηλεομοιότυπον: (+0032)-2-6124191

Tαχυδρ. διεύθ.: Representation of the Church of Cyprus to the European Union, Square Ambiorix 2, 1000 Brussels, Belgium

Email: [email protected]

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.churchofcypruseu.com

Print Friendly, PDF & Email