Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ ὀργάνωσις καὶ ὁ συντονισμὸς συστήματος προβολῆς καὶ προωθήσεως τοῦ πνευματικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ πλούτου τῶν Ἱερῶν Τόπων τῆς Πατρίδος μας, μέσῳ τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεω

Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Ἐπιστημονικοὶ Συνεργάται: Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Φιλοθέου, Ἀνδρέας Φούλιας, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Κωνσταντίνος Θεοφάνους, Βυζαντινολόγοι, Χριστάκης Εὐσταθίου, Θεολόγος, Νατάσα Ἱερείδου, Ἱστορικὸς Τέχνης, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Φυσιογνώστης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Σχεδιαστὴς καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, Λογιστής. 

Συνεργάται: Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν: Αρχιεπισκοπής, Μητροπόλεων, Επισκοπών και Σταυροπηγιακών Μονών.

Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Ἀνδρέας Κοσιάρης,

Tηλ.: 22554600 καὶ 22554611, Tηλεομ.: 22431796,

ἠλεκτρ. διεύθ. (email): office@churchofcyprus.org.cy

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Δείτε επίσης:

Επαφές / Θέματα / Δραστηριότητες

Διαδρομές Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Αρχείο

Print Friendly, PDF & Email