Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ ὀργάνωσις καὶ ὁ συντονισμὸς συστήματος προβολῆς καὶ προωθήσεως τοῦ πνευματικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ πλούτου τῶν Ἱερῶν Τόπων τῆς Πατρίδος μας, μέσῳ τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεω

Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Ἐπιστημονικοὶ Συνεργάται: Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Φιλοθέου, Ἀνδρέας Φούλιας, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Κωνσταντίνος Θεοφάνους, Βυζαντινολόγοι, Χριστάκης Εὐσταθίου, Θεολόγος, Νατάσα Ἱερείδου, Ἱστορικὸς Τέχνης, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Φυσιογνώστης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Σχεδιαστὴς καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, Λογιστής και Μαρία Μ. Μιχαήλ. 

Συνεργάται: Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν: Αρχιεπισκοπής, Μητροπόλεων, Επισκοπών και Σταυροπηγιακών Μονών.

Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Ἀνδρέας Κοσιάρης,

Tηλ.: 22554600 καὶ 22554611, Tηλεομ.: 22431796,

ἠλεκτρ. διεύθ. (email): office@churchofcyprus.org.cy

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Δείτε επίσης:

Επαφές / Θέματα / Δραστηριότητες

Διαδρομές Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Αρχείο

Print Friendly, PDF & Email