Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ ὀργάνωσις καὶ ὁ συντονισμὸς συστήματος προβολῆς καὶ προωθήσεως τοῦ πνευματικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ πλούτου τῶν Ἱερῶν Τόπων τῆς Πατρίδος μας, μέσῳ τῶν Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων.

Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Ἐπιστημονικοὶ Συνεργάται:  Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Φιλοθέου, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Ἀνδρέας Φούλιας καὶ Κωνσταντῖνος Θεοφάνους, Βυζαντινολόγοι, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Φυσιογνώστης, Νατάσα Ἱερείδου, Ἱστορικὸς Τέχνης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Σχεδιαστής, Παῦλος Χατζηπροδρόμου, Λογιστής, Χριστάκης Εὐσταθίου, Θεολόγος καὶ Μαρία Μ. Μιχαήλ.

Συνεργάται: Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν: Αρχιεπισκοπής, Μητροπόλεων, Επισκοπών και Σταυροπηγιακών Μονών.

Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Ἀνδρέας Κοσιάρης.

Tηλ.: 22554600 καὶ 22554611, Tηλεομ.: 22431796,

ἠλεκτρ. διεύθ. (email): office@churchofcyprus.org.cy

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Δείτε επίσης:

Επαφές / Θέματα / Δραστηριότητες

Διαδρομές Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Αρχείο

Print Friendly, PDF & Email