Ονομαστήρια Επισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου (18.6 (3)