Ανακοινωθέν της 2ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Τρίτη, 7 Ἰουνίου 2016

Ανακοινωθέν της 2ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, Τρίτη, 7 Ἰουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 7 Ἰουνίου 2016, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

  • Ἀντήλλαξε ἀπόψεις καὶ ἐνέκρινε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὴν μέλλουσα νὰ συνέλθει, κατὰ τὸν τρέχοντα μήνα Ἰούνιο, στὴν Κρήτη, Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
  • Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2015 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2016.
  • Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 3η Ἰουλίου 2016, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.

β) Τὴ 10η Ἰουλίου 2016, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴ 17η Ἰουλίου 2016 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 31η Ἰουλίου 2016 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

4) Ὑλοποίησε ἀπόφασή της καὶ τίμησε διὰ τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοὺς Ἡγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν Σταυροβουνίου καὶ Τροοδιτίσσης. Λόγῳ τῆς ἀδυναμίας τῶν Ἡγουμένων νὰ παραστοῦν προσωπικά, τὸ παράσημο θὰ μεταφέρει στοὺς τιμηθέντας ἀντιπροσωπεία τῆς Συνόδου.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
7 Ἰουνίου 2016.

Print Friendly

Share this post