Ιδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

makariosfoundation

Ιδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

Πρόεδρος: ῾Ο Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος,. Γραμματεύς: Χρῖστος Μαληκκίδης. Μέλη: Ρέα Γεωργίου, Ἰάκωβος Κωνσταντινίδης, Χάρης Βωβίδης, Ἀνδρέας Θεοδώρου, Γεώργιος Λουκᾶ, Κώστας Κόκκινος, Παῦλος Θεοδότου καὶ Στέλιος Γεωργίου.

Γενικὸς Διευθυντής: Χρῖστος Κουκλιώτης.

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία. τηλ.: 22430008, τηλεομ.: 22430667.

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ἱδρύματος ἐδῶ… 

Ἐπισκεφθεῖτε τὴ σελίδα τοῦ Ἱδρύματος στὸ facebook ἐδῶ… 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post