Στοιχεία Επικοινωνίας Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας»

Ιερατική Σχολή

Ἱερατικὴ Σχολὴ «Ἀπόστολος Βαρνάβας»

Ἐφορεία τῆς Σχολῆς:

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.
Ἀντιπρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.
Μέλη: Δρ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σχολάρχης-Διευθυντής: Ἀρχιμ. Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου.
Διδακτικὸν Προσωπικόν: Ἀρχιμ. Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, Πρωτ. Δρ. Θεμιστοκλῆς Χατζηιωάννου, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Πρωτ. ᾿Ηλίας Κουτραφούρης, Πρωτ. Νικόλαος Κούτσιος, Οἰκον. Δρ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Δρ. Ἰωάννης Μπέκος, Δρ. Ἔρικ Σεργίου, Δρ. Γεώργιος Κουννούσιης, Κασσιανὸς Κούρρης, Ἀντώνης Χαραλάμπους, Ἀβραὰμ Σάββα, Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα καὶ Παναγιώτα Παπαδοπούλου.
Γραμματεύς: Δέσποινα Λοΐζου.

Βιβλιοθήκη:

Ὑπεύθυνος: Χρυσοβαλάντης Παπαδάμου.
Βοηθὸς: Βασίλης Βασιλείου.

Ταχυδρ. διεύθ.: Ὁδὸς Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, 2057 Στρόβολος Τ.Θ. 24833, 1304 Λευκωσία,
ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]
διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: http://ieratiki.cy.net , τηλ.: 22590333 καὶ 22590643, τηλεομ.: 22590183.

 

Print Friendly, PDF & Email