Στοιχεία Επικοινωνίας Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας»

Ιερατική Σχολή

Ἱερατικὴ Σχολὴ «Ἀπόστολος Βαρνάβας»

Ἐφορεία τῆς Σχολῆς:

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας.

Ἀντιπρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Μέλη: Δρ Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Δρ Βενέδικτος Ἰωάννου.

Γραμματεύς: Δρ Χρυσοβαλάντης Παπαδάμου.

Βιβλιοθήκη: Ὑπεύθυνος: Δημήτριος Δημητρίου.


Ταχυδρ. διεύθ.: ὁδὸς Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, 2057 Στρόβολος ἢ Τ.Θ. 24833, 1304 Λευκωσία

ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: http://ieratiki.cy.net

Τηλ.: 22590333 καὶ 22590643

Τηλεομ.: 22590183

 

Print Friendly, PDF & Email