Στοιχεία Επικοινωνίας Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας»

Ιερατική Σχολή

Ἱερατικὴ Σχολὴ «Ἀπόστολος Βαρνάβας»

Ἐφορεία τῆς Σχολῆς:

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.

Ἀντιπρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Μέλη: Δρ Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχολάρχης-Διευθυντής: Ἀρχιμ. Δρ Βενέδικτος Ἰωάννου. Διδακτικὸν Προσωπικόν: Ἀρχιμ. Δρ Βενέδικτος Ἰωάννου, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Δρ Θεμιστοκλῆς Χατζηιωάννου, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Πρωτ. ᾿Ηλίας Κουτραφούρης, Πρωτ. Νικόλαος Κούτσιος, Οἰκον. Δρ Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Δρ. Ἰωάννης Μπέκος, Δρ Ἔρικ Σεργίου, Δρ Γεώργιος Κουννούσιης, Κασσιανὸς Κούρρης, Ἀντώνης Χαραλάμπους, Δρ Ἀβραὰμ Σάββα, Δρ Χριστίνα Κάκκουρα καὶ Γεωργία Γεωργίου.

Γραμματεύς: Δρ Χρυσοβαλάντης Παπαδάμου.

Βιβλιοθήκη: Ὑπεύθυνος: Δημήτριος Δημητρίου.

Βοηθός: Βασίλης Βασιλείου.


Ταχυδρ. διεύθ.: ὁδὸς Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, 2057 Στρόβολος ἢ Τ.Θ. 24833, 1304 Λευκωσία

ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: http://ieratiki.cy.net

Τηλ.: 22590333 καὶ 22590643

Τηλεομ.: 22590183

 

Print Friendly, PDF & Email