Διοικητική Διάρθρωση

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

 

 

 

Διοικητική Διάρθρωση και Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

Ἀρχιεπίσκοπος: ῾Η Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νέας ᾿Ιουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἐπαρχιοῦχος Ἐπίσκοπος:
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. (᾿Ιδὲ καὶ κεφάλαιον: ῾Ιερὰ ᾿Επισκοπὴ Καρπασίας, σελ. 218).

᾿Επίσκοποι:

α) ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Tηλ.: 00322-6124190, τηλεομ.: 00322-6124191, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]chofcypruseu.com

β) ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Ἀνδρέας Κοσιάρης, τηλ.: (00357) 22554611, τηλεομ.: (00357) 22431796, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

 

Γραφεῖον Μακαριωτάτου

Διευθυντής: Μιχαὴλ Σπύρου. Τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22430451, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected] Διεύθυνσις: Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Ἰδιαίτεροι Γραμματεῖς Μακαριωτάτου: Ἀρχιμ. Τριφύλλιος Ὀνησιφόρου, τηλ.: (00357) 22554742, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected] καὶ Διάκ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: (00357) 22554655, τηλεομ.: (00357) 22345235.

Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου, τηλ.: (00357) 22554649 καὶ 22554650, τηλεομ.: (00357) 22554651, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Πρωτοσυγκελλία

Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22344241.
Διάκονος Μακαριωτάτου: Διάκ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: (00357) 99801685. 
Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνσταντῖνος Κίκης.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.
Κληρικὰ μέλη: οἱ Θεοφιλέστατοι ᾿Επίσκοποι: Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ὡς καὶ ὁ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους.
Λαϊκὰ μέλη: Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης καὶ Χρίστης Χριστοφόρου.

 

Οἰκονομικαὶ ῾Υπηρεσίαι

Διευθυντής: Δῆμος Δήμου, τηλ.: 22554600 καὶ 22554612, τηλεομ.: 22432470, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τμῆμα Προσωπικοῦ: Προϊστάμενος: Σάββας Χριστοφῆ, τηλ.: 22554682, τηλεομ.: 22730798, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected].cy

Tμήμα Λογιστηρίου: Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τηλ. 22554677, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] Λογισταί: Παναγιώτης Νίκου, τηλ. 22554688, Kώστας Κελογρηγόρης, τηλ.: 22554635, Παῦλος Χατζηπροδρόμου, τηλ.: 22554750. Ταμεῖον: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, τηλ.: 22554685. Διαχείρισις Κληροδοτημάτων:  Kώστας Κελογρηγόρης, τηλ.: 22554635.

Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἱερῶν Ναῶν: Προϊστάμενος: Κώστας Τσαγγαρίδης, τηλ.: 22554613, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected].

Ἐλεγκτικαί Ὑπηρεσίαι

Διευθυντὴς: Μιχάλης Πιερῆς, τηλ.: 22345032. Ἐλεγκταί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Ἀβρααμίδης καὶ Γεώργιος Θεοχαρίδης, τηλ.: 22345377, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

 

Τμῆμα Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ Διαχειρίσεως Ἀκινήτων

Διευθυντής: Στέλιος Γεωργίου, Πολιτικὸς Μηχανικός, τηλ.: 22554695, τηλεομ.: 22432470, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τεχνικαὶ Ὑπηρεσίαι: Ἐπιστάτης: Παναγιώτης Στυλιανοῦ. Τεχνικοί: Ἀλέξης Ρουβήμ καὶ Ἀνδρέας Θεοχαρίδης.

Διαχείρισις Ἀκινήτων: Λειτουργός: Ἡρόδοτος Ἡροδότου, τηλ.: 22554644.

Νομικὸν Τμῆμα

Χαράλαμπος Καλογερίδης. Τηλ.: 22554644, τηλεομ.: 22432470.

Ἀρχειοφυλάκιον – ᾿Αρχεῖον

Ἀρχειοφύλαξ: Κώστας Θεοδότου, τηλ. 22554658. Βοηθὸς: Ἰωνᾶς Ἀλεξάνδρου, τηλ.: 22554631.

 

Κέντρον Συντηρήσεως Βυζαντινῶν Εἰκόνων καὶ Μνημείων

Διευθυντής: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους. Βοηθός: Πρωτ. Διονύσιος Χ´´Κυριάκου, τηλ.: 22554662. Συντηρηταί: Κυριάκος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κυριάκου, Κυριάκος Σκιτίνης, Ὄλγα Περικλέους καὶ Χριστόφορος Σάββα.

 

Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα

Υπεύθυνοι: Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης καὶ Νῖκος Κασσῆς , τηλ.: 22554648 καὶ 22554652.

 

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

῾Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.

Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Γραμματεύς: Πρωτ.  Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: 22554681, τηλεομ.: 22554651.

 

Ἄλλαι ὑπηρεσίαι

Γραμματεία: Βάνα Κουσιάππα, τηλ.: 22554680/734, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected], Ἑλένη Ὀδυσσέως, τηλ. 22554639, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected], Σωτηρούλα Παναγιώτου, τηλ.: 22554640, τηλεομ.: 22730798 καὶ Μαρία Σταυρίδου, τηλ.: 22554625.

Τηλεφωνητής: Εὐστάθιος Χατζηαντωνίου.  Κλητήρ: Ἀντώνιος Θεοχαρίδης.
Κουζίνα: Ἀγαθονίκη Πέτρου, Χρύσω Δημητρίου, Γεωργία Κούβαρου, Φροσούλα Παπαναστασίου, Παναγιώτα Μιχαήλ, Ἀγγέλα Σάββα καὶ Μαρία Χμαντί.

Ἀποθηκάριος κουζίνης: Σπύρος Ἐλευθερίου.

Φύλακες: Ἀνδρέας Ἐρωτοκρίτου, Ἀνδρέας Νικολάου, Παναγιώτης Μακρῆς, Μιχάλης Μακρῆς, Χάρης Μακρῆς, Χαράλαμπος Στυλιανοῦ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Νικόλας Νικολάου.

Βοηθητικὸν προσωπικὀν: Γεώργιος Κυριακόπουλος.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ. 22554653. Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Διάκονος Μιχαὴλ Νικολάου, Σάββας Παρῆς, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: 22554696, 22554642, 22554610, 22554693, τηλεομ.: 22439074, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δείτε εδώ…

*************************

ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MERORANDUM

 

 

 

 

 

Εκλογή νέας Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

 

 

Έγιναν στις 6 Απριλίου 2017 οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων λαϊκών μελών της Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, για την τετραετία που αρχίζει την 1ην Απριλίου 2017 και λήγει την 31η Μαρτίου 2021.

Σ’ αυτές εξελέγησαν οι κ.κ. Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης και Χρίστης Χριστοφόρου.
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
6 Απριλίου 2017

Print Friendly, PDF & Email