Ναοί / Ενορίες Ιεράς Μητρόπολις Κύκκου και Τηλλυρίας

11304

 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

ΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΚΑΜΠΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Κυριακοῦ

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Εἰρήνης καὶ ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ ῾Ελένης

ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΜΟΣΦΥΛΙ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς. Διάκονος: Ἄγγελος Ζλάτεβ. Ψάλτης: Βάσος Στυλιανοῦ.

ΠΗΓΑΙΝΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους

ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου

 

Κατεχόμεναι Κοινότητες

ΒΑΡΙΣΙΑ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΓΑΛΗΝΗ: ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου ᾿Ιωάννου Θεολόγου

ΛΟΥΤΡΟΣ: ῾Ιερὸς Ναὸς ᾿Αποστόλου Λουκᾶ

 

᾿Εξαρτηματικοὶ ῾Ιεροὶ Ναοί:

1. Ἁγίου Νικολάου

2. Ἁγίου Δημητρίου

3. Ἁγίου Χαραλάμπους (τοποθεσία Κόρακας)

4. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀνδρονίκου

ΛΙΜΝΙΤΗΣ

Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου

ΑΜΜΑΔΙΕΣ ΞΕΡΟΒΟΥΝΟΣ ΦΡΟΔΙΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΕΜΑΝΗ

Print Friendly, PDF & Email