Συνοδικές Επιτροπές

ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 11 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συνεστήθησαν καὶ λειτουργοῦν αἱ ἀκόλουθοι Συνοδικαὶ ᾿Επιτροπαί:

1.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν ζητημάτων
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος. Μέλη: Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, Δημήτριος Τσελεγγίδης, Ἀνέστης Κεσελόπουλος καὶ Θεόδωρος Ἀλεξόπουλος.

2.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων, Διαχριστιανικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν Σχέσεων
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. Μέλη: Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Σταῦρος Φωτίου, Φαίδων Παπαδόπουλος, Χριστάκης Εὐσταθίου, Ἀνδρέας Βίττης καὶ Γεώργιος Κάκκουρας.

3.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Μέλη: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Στυλιανίδης, Δρ Παναγιώτης Παναγιώτου. Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης. Ὑποστήριξιν θὰ παρέχῃ καὶ ἡ Παγκύπριος Ἕνωσις Γονέων (ΠΕΓ).

4.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ Μοναχισμοῦ
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας. Μέλη: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος, Ἱερομ. Δαμασκηνὸς Πετούσης, Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Πογιατζῆς. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 51

5.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Νομοκανονικῶν ζητημάτων
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Μέλη: Θεόδωρος Γιάγκου, Γεώργιος Γκαβαρδίνας, Δημήτριος Νικολακάκης καὶ Χρῆστος Οἰκονόμου.

6.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Ναοδομίας, τῶν Μνημείων καὶ τῆς Χριστιανικῆς Τέχνης
Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Γραμματεύς: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς. Μέλη: Ἀρχιμ. Τυχικὸς Βρυώνης, Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους, Πρωτ. Κυριάκος Παπαϊωακείμ, Διάκ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου, δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, δρ. Στυλιανὸς Περδίκης, Χριστοφόρος Παρίσης, Σάββας Πραστίτης, Χαράλαμπος Πέτσας καὶ Οὐρανία Περδίκη.

7.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Παιδείας καὶ τῆς Χριστιανικῆς ἀγωγῆς
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος. Μέλη: Κλαίρη Ἀγγελίδου, Οὐράνιος Ἰωαννίδης, Πέτρος Παπαπολυβίου, Ζήνα Πουλλῆ καὶ Γεώργιος Χατζηκωστῆς.

8.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Βιοηθικῆς
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος. Μέλη: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Πογιατζῆς, Ἀνδρέας Προκοπίου, Κώστας Κυριακίδης καὶ Ἰωάννης Μπέκος.

9.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Νεότητος
Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος. Γραμματεύς: Μιχαὴλ Σπύρου. Μέλη: Πρωτ. Κυπριανὸς Κουντούρης, Παναγιώτης Θεοδώρου, Γιάννης Γιαννάκη καὶ Βικτώρια Χαλίλ.

10.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας, τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου καὶ τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας. Ἀντιπρόεδρος: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Πυλιώτης. Γραμματεύς: Πρωτ. Παναγιώτης Καϊμακλιώτης. Μέλη: Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρωτ. Ἀθανάσιος Γκίκας, Ἀναπλ. Καθηγητὴς ΑΠΘ, Δρ. Ἄθως Γεωργίου, Προέδρος Ἀντιναρκωτικοῦ Συμβουλίου Κύπρου, Εὐανθία Παπασάββα, Πρώην Διευθύντρια Γραφείου Εὐημερίας, Τίνα Παύλου-Παστελλᾶ, ὑπεύθυνος ψυχολόγος τῆς θεραπευτικῆς κοινότητος «Ἁγία Σκέπη», Τάκης Νεοφύτου, Διευθυντὴς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Κύπρου, Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου καὶ Δρ. Κυριάκος Βερεσιέ.

11.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Θεολογικῆς Παιδείας καὶ τῆς Ἐπιμορφώσεως τοῦ κλήρου
Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Μέλη: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου, Θεόδωρος Γιάγκου, Σταῦρος Φωτίου, Νῖκος Νικολαΐδης καὶ Χρῆστος Οἰκονόμου.

12.Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Εὐρωπαϊκῶν καὶ Διεθνῶν Θεμάτων
Πρόεδρος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Μέλη: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, Ἰωάννης Χαριλάου καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, Ἀρχιμ. Φιλόθεος, Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Πρωτ. Ἀντώνιος Παναγῆ, Παναγιώτης Χατζηπαντελῆς, Γεώργιος Σαββίδης, Λάκης Πίγγουρας καὶ Τάσος Σπύρου.

Print Friendly, PDF & Email