ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. κ. Γεώργιον

Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου
Ταχ. Θυρ.: 21130
Τ.Κ.: 1502 Λευκωσίαν
Τηλέφωνο: (00357) 22554600
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22432470 καὶ 22430451


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Πάφου κ. Τυχικὸν

Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου
Ταχ. Θυρ.: 60054
Τ.Κ.: 8100 Πάφον
Τηλέφωνο: (00357) 26821000
Τηλεομοιότυπον (Fax): 26943130


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Νεκτάριον

Ἱερὰν Μητρόπολιν Κιτίου
Ταχ. Θυρ.: 40036
Τ.Κ.: 6300 Λάρνακαν
Τηλέφωνο: (00357) 24652269
Τηλεομοιότυπον (Fax): 24655588


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον

Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας
Ταχ. Θυρ.: 20258
2150 Ἀγλαντζιά
Τηλέφωνο: (00357) 22444242
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22444330


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον

Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ
Ταχ. Θυρ.: 56091
Τ.Κ.: 3304 Λεμεσόν
Τηλέφωνο: (00357) 25864300
Τηλεομοιότυπον (Fax): 25371548


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον

Ἱερὰν Μητρόπολιν Μόρφου
Μητροπόλεως 3
Τ.Κ.: 2831 Εὐρύχου
Τηλέφωνο: (00357) 22932401-02-03
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22933092


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειον

Ἁγίου Γεωργίου 12
Ταχ. Θυρ.: 34034
5309 Παραλίμνι
Τηλέφωνο: (00357) 23812444
Τηλεομοιότυπον (Fax): 23812450


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρον

Μετόχιον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου Ἅγιος Προκόπιος, ἐν Λευκωσίᾳ
Ταχ. Θυρ.: 24850
Τ.Κ.: 1304 Λευκωσίαν
Τηλέφωνο: (00357) 22390000
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22390767


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Ταμασοῦ και Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν

Ταχ. Θυρ.: 12123
Τ.Κ.: 2341 Λακατάμεια
Τηλέφωνο: (00357) 22465465
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22624600


Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβαν

Ταχ. Θυρ.: 11001
2550 Ἰδάλιον
Τηλέφωνο: (00357) 22527000
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22526363


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Καρπασίας κ. Χριστοφόρον

Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου
Ταχ. Θυρ.: 21130
Τ.Κ.: 1502 Λευκωσίαν
Τηλέφωνο: (00357) 22554603
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22432327


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ἀρσινόης κ. Παγκράτιον

Περιστερώνα Πάφου
Τ.Κ.: 8810 Πάφον
Τηλέφωνο: (00357) 26352515
Τηλεομοιότυπον (Fax): 26352413


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαον

Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ
Ταχ. Θυρ.: 56091
Τ.Κ.: 3304 Λεμεσόν
Τηλέφωνο: (00357) 25864300
Τηλεομοιότυπον (Fax): 25342429


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Λήδρας κ. Ἐπιφάνιον

Ἱερὰν Μονὴν Μαχαιρᾶ
Ταχ. Θυρ.: 25272
Τ.Κ.: 1308 Λευκωσίαν
Τηλέφωνο: (00357) 22359334
Τηλεομοιότυπον (Fax): 22359333


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Χύτρων κ. Λεόντιον

Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου
Ταχ. Θυρ.: 60289
Τ.Κ.: 8101 Πάφον
Τηλέφωνο: (00357) 26652481
Τηλεομοιότυπον (Fax): 26653709


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Νεαπόλεως κ. Πορφύριον

Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου
Ταχ. Θυρ.: 21130
Τ.Κ.: 1502 Λευκωσίαν
Τηλέφωνο: (00357) 22554600


Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Μεσαορίας κ. Γρηγόριον

Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου
Ταχ. Θυρ.: 21130
Τ.Κ.: 1502 Λευκωσίαν
Τηλέφωνο: (00357)  22554600 καὶ 22554611
Τηλεομοιότυπον (Fax):  22431796

Print Friendly, PDF & Email