Στοιχεία Επικοινωνίας

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. κ. Γεώργιος

Διευθυντής: Μιχαὴλ Σπύρου. Τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22430451, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς Μακαριωτάτου: Διάκ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: (00357) 22554655, τηλεομ.: (00357) 22345235.

Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου, τηλ.: (00357) 22554649 καὶ 22554650, τηλεομ.: (00357) 22554651, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) 22554600, τηλεομ.: (00357) 22344241.

Διάκονος Μακαριωτάτου: Διάκ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: (00357) 99801685.

Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνσταντῖνος Κίκης.

Print Friendly, PDF & Email