Ιστορία της Σχολής

Ἡ Ἱερατική Σχολή “Ἀπόστολος Βαρνάβας” τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἱδρύθηκε τό 1949. Μέσα ἀπό ἕνα πλούσιο πρόγραμμα σπουδῶν καταρτίζει νέους κληρικούς, ἐνῶ ἐπιμορφώνει καί ὑφισταμένους κληρικούς. Διαβάστε περισσότερα στά κείμενα πού ἀκολουθοῦν:

Διαβάστε την ιστορία της Ιερατικής Σχολής “Απόστολος Βαρνάβας” εδώ…

Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ, H ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»

Κ. Κοκκινόφτα, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ”, Ενατενίσεις 24 (2015) 134-139.

Κωστῆς Κοκκινόφτας «Ἡ μόρφωση τοῦ κυπριακοῦ κλήρου καί ἡ Ἱερατική Σχολή Ἀπόστολος Βαρνάβας», στό Παῦλος Χατζημᾶρκος  Κωστῆς Κοκκινόφτας (ἐπιμ.), Ὑψίστου Κλήσις, Λευκωσία 2003, 11-26.

Print Friendly, PDF & Email