Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου

Ι.Μ.ΚΙΤΙΟΥ

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, ῾Υπέρτιμος καί ῎Εξαρχος Λάρνακος καί Λευκάρων κ. Χρυσόστομος. ῞Εδρα Λάρναξ.

Ἕδρα: Λάρναξ.

Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Ἀνδρέας Παναγῆ.

Διευθυντής: ἱστοσελίς: www.imkitiou.org , ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected],

Ταχυδρομικὴ διεύθυνσις: τ.θ. 40036, 6300 Λάρνακα, τηλ.: 24652269, 24815032, τηλεομ.: 24655588, 24651133.

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος.

Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Συμεὼν Συμεοῦ, Πρωτ. Δημήτριος Μαππούρας, Οἰκον. Μάριος Παντελῆ καὶ Πρεσβ. Ἄγγελος Κλεάνθους.

Λαϊκὰ μέλη: Ἀνδρέας Μοῦσκος, Ἀντωνάκης Παπαμηνᾶς, Ἰάσονας Ἰασονίδης καὶ Παναγιώτης Ὀλύμπιος.

Οἰκονομικὸν καὶ ᾿Ελεγκτικὸν Τμῆμα

Διευθυντής: Λοΐζος Λοΐζου.

Λογισταὶ – Ἐλεγκταί: Κυριάκος Κυριάκου, Λεύκιος Λαζαρίδης καὶ Κωνσταντῖνος Κατσαντώνης..

Ληξιαρχικὸν Γραφεῖον

Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Ἀνδρέας Θεράποντος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν Ἐπίσκοπον: Πρωτ. Ἀνδρέας Παναγῆ. Μέλη: Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης καὶ Οἰκον. Παναγιώτης Ζάρος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Μητρόπολη δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email