Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Μεσαορίας

Προτάσει τῆς Α.Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ καί ἀποφάσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου κατά τήν ἔκτακτη Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στίς 21 Μαρτίου 2008, ἐξελέγη ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπό τόν τίτλον Μεσαορίας, ὁ Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Γραφεῖον Θεοφιλεστάτου:
Γραμματεῖς: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι καὶ Κωνσταντῖνος Θεοφάνους.

Διεύθυνσις: Ἱερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία.

Τηλέφωνα: (00357) 22554600 καί 22554611.
Τηλεομοιότυπα: (00357) 22431796.

Ἠλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο: [email protected] καὶ [email protected]
Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: www.churchofcyprus.org.cy

Print Friendly, PDF & Email