Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Πρόεδρος ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Ἕδρα: Ἀμμόχωστος. ῞Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως Ἀμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον.

Διεύθυνσις: τ.θ. 34034, 5309 Παραλίμνιον, τηλ.: 23812444, τηλεομ.: 23812450, ἱστοσελίς: www.imconstantias.org.cy ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] 

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: 23812447).

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810).

Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463).

Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: 23812445, τηλεομ.: 23812450, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Διάκονοι: π. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου (τηλ.: 99812709), π. Νικόλαος Παπαντωνίου (τηλ.: 99618708) καὶ π. Χαρίτων Θεοδώρου (τηλ.: 99274036).

Ὑπεύθυνοι προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς. Ὁδηγός: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Φροντίστριαι Ἐπισκοπείου: Μαρία Κύρου καὶ Εὐφροσύνη Μούσιη.

Μάγειρας: Ἀδάμος Τζιαμπουρῆς.

Φροντιστὴς: Κώστας Θεοδούλου.

Τηλεφωνικὸν κέντρον: ᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444.

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος. Λαϊκὰ μέλη: Ἀλέξης Γαλανός, Θεόδωρος Πυρίλλης, Γεώργιος Ττάκκας, Ἄντρος Καραγιάννης, Γιάννης Καροῦσος, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Θεόδωρος Ττάκκας, Μιχάλης Τζιώρτας, Δημήτριος Σκάρος, Ἀδάμος Χατζηχριστοδούλου, Γεώργιος Κάρουλλας, Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ Κωνσταντῖνος Παπαλουκᾶς. ᾿

Επισκοπικὸν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Πάρεδροι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς καὶ Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Διευθυντής: Ἀναστάσιος Σπύρου τηλ.: 23812451. Λογιστὴς Ἱερῶν Ναῶν: Ἀντώνιος Γιένσεν, τηλ.: 23812458, τηλεομ.: 23812452.

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου καὶ Πιστοποιητικῶν ᾿Ελευθερίας

Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Δανιὴλ Πογιατζῆς, τηλ.: 23812454/455, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ἀναπληρωταί: Πρόεδρος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου.   

Γραμματεύς: Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812455.

᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν

Διὰ τὸν εὐπρεπισμὸν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας τὴν εὐθύνην ἔχει ἡ ᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου.

Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς.

Μέλη: Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Διακ. Νικόλαος Παπαντωνίου, Διακ. Χαρίτων Θεοδώρου καὶ ᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγοι.

Συνεργάται: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Δρ. Ἀνδρέας Βίττης καὶ Ρένος Κωνσταντίνου, θεολόγοι.

Γραμματεία: Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, τηλ.: 23812456/7, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] , [email protected]

Βιβλιοθήκη

᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444.

Τομεῖς Δραστηριοτήτων

Θεῖον Κήρυγμα Πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου, τὸ ἔργον τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ Θεολόγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Κατηχητικαὶ Συνάξεις

Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Κατηχητικαὶ Συνάξεις διὰ μαθητὰς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Εἰς τὰς Κατηχητικὰς Συνάξεις διδάσκουν κατηρτισμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Κατηχηταὶ καὶ Κατηχήτριαι.

Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: 99682469).

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ.Σ.Γ.)

Οἱ Χ.Σ.Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικόν, κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον.

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας.

Μέλη: Μηλίτσα Μαυρουδῆ Πρόεδρος, (τηλ. 99529274), Εὐσεβία Ἀδάμου, Ἄνδρη Βενιζέλου, Χρυσούλα Λουκᾶ, Ἑλένη Θεοδώρου, Λυσιμάχη Πολυκάρπου, Ἄννα Βάσιλα, Στέλλα Γεωργίου, Θάλεια Χριστοδούλου, Φωτούλλα Νέου, Ἄννα Μάρκου.

Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561).

Συμβούλιον Νεολαίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου ἱδρύθη τὸ Συμβούλιον Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου.

Τὸ Συμβούλιον ἔχει ὡς σκοπούς του, νὰ προάγῃ τὴν ἐπικοινωνίαν καὶ τὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν νέων τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου καὶ τῶν προερχομένων νέων ἐκ τῆς κατεχόμενης πόλεως καὶ ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, νὰ ὑλοποιῇ προγράμματα, δράσεις, ἐκδηλώσεις, συνέδρια καὶ ἔργα ὑποδομῆς γιὰ τὴν προαγωγὴν τοῦ πολιτισμοῦ, τὴν κοινωνικὴν πρόοδον καὶ τὴν καλλιέργειαν τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς παιδείας, καθὼς καὶ τῆς  ὑγιοῦς ψυχαγωγίας εἰς τοὺς νέους.

Τὸ Συμβούλιον εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας.

Διὰ πληροφορίας: Δανιὴλ Πογιατζιῆς, τηλ.: 23812454/5 ᾿

Ενοριακαὶ ῾Ομιλίαι

Εἰς τὰς πλείστας τῶν ἐνοριῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως γίνονται ὑπὸ τῶν Θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἑβδομαδιαῖαι ἢ μηνιαῖαι ὁμιλίαι διὰ τοὺς Χριστιανικοὺς Συνδέσμους Γυναικῶν, διὰ νέους καὶ νέας καὶ διὰ τὴν οἰκογένειαν. ᾿

Εκδόσεις

1. Πνευματικὴ Διακονία. Περιοδικὴ ἔκδοσις τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας, περιέχουσα ποικίλα θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα (ἁγιολογικά, λειτουργικά, θέματα πίστεως καὶ χριστιανικῆς ἠθικῆς, βιοηθικῆς καὶ συγχρόνου προβληματισμοῦ, ἱστορικὰ καὶ ἐθνικά, ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότης, δραστηριότες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἄ.).

Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

Συντακτικὴ ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Δρ Γεώργιος Κάκκουρας, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Διάκ. Νικόλαος Παπαντωνίου καὶ Ἠλιάνα Κάουρα.

Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: [email protected]

2. Ἡμερολόγιον – Ἑορτολόγιον (Ἐγκόλπιον). Ἐτησία ἔκδοσις, περιέχουσα τὰς κινητὰς καὶ ἀκινήτους ἑορτὰς τοῦ ἔτους, ὡς καὶ διαφόρους πληροφορίας διὰ τὴν διοικητικὴν δομὴν καὶ τὸ ἔργον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα ἡμερολογίου διὰ τὸ ἔτος 2018: «Διαπροσωπικὲς σχέσεις στὸν Γάμο».
᾿Επίσης, εἰς ἐνορίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: Ὁ Τροπαιοφόρος, Παρὰ τὴν Λίμνην, Μεταμόρφωσις, Διακονία Ἀγάπης, Χριστοῦ Μύρον κ.ἄ.

Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ

Ὑπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου, λειτουργεῖ Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ διὰ τὰς Μονάδας, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς τὰ στρατόπεδα καὶ τὰ φυλάκια τῆς ἐπαρχίας τελεῖται ἐπὶ μηνιαίας βάσεως ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Ἐπίσης τελοῦνται ἀνὰ τακτὰ διαστήματα ἡ θεία λειτουργία καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως.

Ἱερὰ παρεκκλήσια: Ἁγίων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου καὶ Δημητρίου (Στρατόπεδον «Δημητράκης – Φώτης Πίττας», Φρέναρος – Σωτήρα) καί Ἁγίου Mεγαλομάρτυρος Προκοπίου (Στρατόπεδο 36ης Μοίρας Καταδρομῶν, Κάβο Γκρέκο).

Ὑπεύθυνοι Πνευματικῆς Διακονίας Στρατοῦ: Πρεσβ. Ἰωάννης Χαραλάμπους, τηλ. 99354149 καί Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, τηλ. 99682469. 

Πνευματικὴ Διακονία Νοσοκομείου

Εἰς τὸν περίβολον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀμμοχώστου ἀνηγέρθη ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος ᾿Εφραίμ. Τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν ἀσθενῶν καλύπτουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561).

Πνευματικὴ Διακονία Σχολείων

Οἱ κληρικοὶ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὸ Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας, συνεργάζονται μετὰ τῶν Διευθύνσεων καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Σχολείων Δημοτικῆς καὶ Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν καὶ λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν μαθητῶν. Εἰς τὸν περίβολον τοῦ Γυμνασίου Παραλιμνίου ὑπάρχει παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν, ὅπου ἀνὰ ἑβδομάδα τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Τὸν γενικὸν συντονισμὸν τῆς Πνευματικῆς Διακονίας Σχολείων ἔχει τὸ Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Διακονία Κατηχήσεων

῾Υπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας εὑρίσκεται ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῆς Κατηχήσεως ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων. Τὸ ἔργον τῆς Κατηχήσεως ἀναλαμβάνουν, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, οἱ ᾿Εφημέριοι τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν.

Ὑπεύθυνος Διακονίας Κατηχήσεων: Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812454/5.

Ὁμὰς ῾Ιεραποστολῆς

Εὐλογίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, συνεστήθη ῾Ομὰς ῾Ιεραποστολῆς διὰ τὴν ἐνίσχυσιν μὲ οἱονδήποτε τρόπον τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας εἰς τὰς χώρας τῆς Ἀφρικανικῆς ᾿Ηπείρου καὶ ἀλλαχοῦ.

᾿Επίσης, ἐνορίαι τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως προσφέρουν ποικιλοτρόπως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολῆς κυρίως εἰς Ἀφρικήν.

Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος.

Διαδίκτυον

Διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως (www.imconstantias.org.cy), προσφέρεται ἡ δυνατότης εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους καὶ κυρίως εἰς τοὺς νέους, νὰ γνωρίσωσι τὸ ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ νὰ ἀποκομίσωσι πληροφορίας περὶ διαφόρων θεολογικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμάτων. Εἰδικώτερον, δίδεται ἡ εὐκαιρία εἰς τοὺς ἀνὰ τὴν Κύπρον καὶ εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν διεσκορπισμένους πρόσφυγας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως νὰ ἐπικοινωνῶσι μετὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τοῦ τόπου καταγωγῆς των. ῾Η ἱστοσελὶς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως περιλαμβάνει τὰς ἑξῆς θεματικὰς ἑνότητας· Διοίκησις καὶ ῾Ιστορία Μητροπόλεως, ῾Ιεροὶ Ναοί, ῾Ιεραὶ Μοναί, Κατεχόμενα, Ἀνακοινώσεις, Ἄδειαι Γάμου, Πρόγραμμα Ἐκδηλώσεων, Ὁμιλίαι, Ἄρθρα, Ἁγιολογία, Πνευματικὴ διακονία, Ἑρμηνεία ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, Ὀπτικοακουστικὸν ὑλικόν, ἀπ΄ εὐθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου κ.ἄ.

Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Ἀντώνιος Γιένσεν καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς. 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email