Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Ἕδρα: Ἀμμόχωστος. ῞Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως Ἀμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον.

Διεύθυνσις: Ἀγίου Γεωργίου 12, Τ.Θ. 34034, 5309 Παραλίμνιον, τηλ.: 23812444, τηλεομ.: 23812450, ἱστοσελίς: www.imconstantias.org.cy , ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, τηλ.: 23812447.

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463). 

Κληρικοί: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου τηλ.: 99812709, Πρωτ. Νικόλαος Παπαντωνίου τηλ.: 99618708, Πρεσβ. Χαρίτων Θεοδώρου τηλ.: 99274036, Διάκ. Ἰωάννης Παπαϊωάννου τηλ.: 97624801 καί Διάκ. Θεοφάνης Παπαντωνίου τηλ.: 99125554.

Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: 23812445, τηλεομ.: 23812450, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Οἰκον. Ἀνδρέας Ἠλία καὶ Οἰκον. Χρῖστος Κούλενδρος. Λαϊκὰ μέλη: Γιάννης Καροῦσος, Σῖμος Ἰωάννου, Θεόδωρος Πυρίλλης, Γεώργιος Τάκκας, Ἄντρος Καραγιάννης, Χρῖστος Ζαννέττου, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Θεόδωρος Ττάκκας, Μιχάλης Τζιώρτας, Δημήτριος Σκάρος, Ἀδάμος Χατζηχριστοδούλου, Γεώργιος Κάρουλλας, Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

᾿Επισκοπικὸν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Πάρεδροι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς καὶ Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Διευθυντής: Ἀναστάσιος Σπύρου τηλ.: 23812451. Ἐλεγκτὴς Ἱερῶν Ναῶν: Ἀντώνιος Γιένσεν. Συνεργάτης: Δανιήλ Πογιατζῆς, τηλ.: 23812458, τηλεομ.: 23812452, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου καὶ Πιστοποιητικῶν ᾿Ελευθερίας

Πρωτ. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Διάκ. Ἰωάννης Παπαϊωάννου, τηλ.: 23812454/455, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] καὶ [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ἀναπληρωταί: Πρόεδρος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Μέλη: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Πρωτ. Νικόλαος Παπαντωνίου. Γραμματεύς: Διάκ. Μάριος Ἀνδρέου, τηλ.: 23812455.

Διαδίκτυον

Μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, προσφέρεται ἡ δυνατότητα στούς ἐνδιαφερόμενους καί κυρίως στούς νέους, νά γνωρίσουν τό ἔργο τῆς ᾿Εκκλησίας καί νά ἀποκομίσουν πληροφορίες γιά διάφορα θεολογικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά θέματα. Εἰδικότερα, δίνεται ἡ εὐκαιρία στούς ἀνά τήν Κύπρο καί τό ἐξωτερικό διασκορπισμένους πρόσφυγες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά ἐπικοινωνοῦν μέ τό ἐκκλησιαστικό κέντρο τοῦ τόπου καταγωγῆς τούς. ῾Η ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως περιλαμβάνει τίς ἑξῆς θεματικές ἑνότητες· Διοίκησις καί ῾Ιστορία Μητροπόλεως, ῾Ιεροί Ναοί, ῾Ιεραί Μοναί, Κατεχόμενα, Ἀνακοινώσεις, Ἄδειαι Γάμου, Πρόγραμμα Ἐκδηλώσεων, Ὁμιλίαι, Ἄρθρα, Ἁγιολογία, Πνευματική διακονία, Ἑρμηνεία ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, Ὀπτικοακουστικόν ὑλικόν, ἀπ΄ εὐθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου κ.ἄ.

Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Διάκ. Θεοφάνης Παπαντωνίου, Ἀντώνιος Γιένσεν καί Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας

Ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου.

Ἐκτελεστικός Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Νικόλαος Παπαντωνίου.

Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς, Διάκ. Θεοφάνης Παπαντωνίου, Διάκ. Χαράλαμπος Χατζηανδρέα καί Ἠλιάνα Κάουρα θεολόγοι.

Συνεργάτες: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου, Οἰκον. Χρῖστος Κούλενδρος, Πρεσβ. Χαρίτων Θεοδώρου, Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα καί Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας ΕΜΕ Θρησκευτικών. 

τηλ.: 23812456/457, τηλεομ. +357 23812459 ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected][email protected]
viber, whatsapp +357 99185893.

Σκευοφυλάκιον Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς. 

Βιβλιοθήκες

α) Ἱερᾶς Μητροπόλεως
β) Μονής Ἁγίας Νάπας
γ) Πολιτιστικού Κέντρου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.

Για όσους ενδιαφέρονται, οι βιβλιοθήκες προσφέρονται για ανάγνωση.

᾿Ὑπεύθυνες: Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος καί Μάγδα Αὐσίεβιτς, τηλ.: 23812444, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Πνευματική Διακονία καί Ἐνορίαι

Τομεῖς Δραστηριοτήτων

α) ᾿Επιτροπή Εὐτρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν

Γιά τόν εὐτρεπισμό τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καί τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου τήν εὐθύνη ἔχει ἡ ᾿Επιτροπή Εὐτρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πανιερωτάτου.

Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Χαρίτων Θεοδώρου καί Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα.

β) Θεῖο Κήρυγμα

Πλήν τοῦ Πανιερωτάτου, τό ἔργο τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ Θεολόγοι, κληρικοί καί λαϊκοί, τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

γ) Κατηχητικές Συνάξεις

Στίς ἐνορίες καί κοινότητες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Κατηχητικές Συνάξεις γιά μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου. Στίς Κατηχητικές Συνάξεις διδάσκουν κατάλληλα κατηρτισμένοι κληρικοί καί λαϊκοί Κατηχητές καί Κατηχήτριες.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Οἰκον. Χρῖστος Κούλενδρος τηλ.: 99682469.

δ) Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ.Σ.Γ.)

Οἱ Χ.Σ.Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο.

Συντονιστική Ἐπιτροπή Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας. Μέλη: Χρυστάλλα Κουτσόφτα, Πρόεδρος (τηλ.: 99389886), Δέσπω Παπαϊωάννου, Ἄνδρη Μιχαηλᾶ Βενιζέλου, Χρυσούλα Λουκᾶ, Ἑλένη Θεοδώρου, Ἄννα Βάσιλα, Στέλλα Γεωργίου, Θάλεια Χριστοδούλου, Φωτούλλα Νέου καί Ἄννα Μάρκου.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς τηλ.:23812447.

 ε) ᾿Ενοριακές ῾Ομιλίες

Στίς περισσότερες ἐνορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως γίνονται ἀπό θεολόγους, κληρικούς καί λαϊκούς, ἑβδομαδιαῖες ἢ μηνιαῖες ὁμιλίες γιά τούς Χριστιανικούς Συνδέσμους Γυναικῶν, γιά νέους καί νέες καί γιά τήν οἰκογένεια.

᾿Εκδόσεις

  1. Περιοδικό Πνευματική Διακονία. Περιοδική ἔκδοση τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας, πού περιέχει ποικίλα θεολογικά, ἱστορικά καί κοινωνικά θέματα (ἁγιολογικά, λειτουργικά, θέματα πίστης καί χριστιανικῆς ἠθικῆς, βιοηθικῆς καί σύγχρονου προβληματισμοῦ, ἱστορικά καί ἐθνικά, ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα, δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἄ.).

Ὑπεύθυνος ἔκδοσης: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Συντακτική ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας ΕΜΕ Θρησκευτικών, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωτ. Νικόλαος Παπαντωνίου, Διάκ. Θεοφάνης Παπαντωνίου καί Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα, Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος». ἠλεκτρ. διεύθ.:  [email protected]

  1. Ἡμερολόγιο – Ἑορτολόγιο (Ἐγκόλπιο).Ἐτήσια ἔκδοση, πού περιέχει τίς κινητές καί ἀκίνητες ἑορτές τοῦ ἔτους καί διάφορες πληροφορίες γιά τή διοικητική δομή καί τό ἔργο τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Πνευματική Διακονία Στρατοῦ

Κάτω ἀπό τήν εὐθύνη τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, λειτουργεῖ Διακονία Στρατοῦ γιά τίς Μονάδες, οἱ ὁποίες βρίσκονται ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Στά στρατόπεδα καί τά φυλάκια τῆς ἐπαρχίας τελεῖται κάθε μήνα ἁγιασμός καί ὁμιλία. Ἐπίσης τελοῦνται σέ τακτά διαστήματα ἡ Θεία Λειτουργία καί τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης. Στά πλαίσια τοῦ «Σαλαμίνιου» Ἐλεύθερου Πανεπιστημίου Ἀμμοχώστου πραγματοποιοῦνται διαλέξεις στά δύο στρατόπεδα τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου.

Ἱερά παρεκκλήσια: Ἁγίων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου καί Δημητρίου (Στρατόπεδο «Δημητράκης Χριστοδούλου – Φώτης Πίττας», Φρέναρος – Σωτήρα), Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας (Στρατόπεδο «Μόδεστου Παντελή», Λιοπέτρι) καί Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου (Στρατόπεδο Ἰσαάκ-Σολωμού 34ου Λόχου Κρούσεως 31ης Μοίρας Καταδρομῶν, Κάβο Γκρέκο).

Ὑπεύθυνοι Πνευματικῆς Διακονίας Στρατοῦ: Οἰκον. Ἰωάννης Χαραλάμπους, τηλ.: 99354149 καί Οἰκον. Χρῖστος Κούλενδρος, τηλ.: 99682469. 

Πνευματική Διακονία Νοσοκομείου

Στό προαύλιο τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀμμοχώστου βρίσκεται μικρός ναός πρός τιμή τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος ᾿Εφραίμ. Τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν καλύπτουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.
Ὑπεύθυνος ἱερέας Γιά τήν τριετία 2023-2026: Πρωτ. Πολύβιος Λαμπρινίδης τηλ.: 99023525.

Πνευματική Διακονία Σχολείων

Οἱ κληρικοί τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως σέ συνεννόηση μέ τό Γραφείο Πνευματικής Διακονίας, συνεργάζονται μέ τό προσωπικό τῶν Σχολείων Δημοτικῆς καί Μέσης ᾿Εκπαίδευσης γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πνευματικῶν καί λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν μαθητῶν. Στόν περίβολο τοῦ Γυμνασίου Παραλιμνίου ὑπάρχει παρεκκλήσιο πρός τιμή τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν, ὅπου ανά ἑβδομάδα τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Τόν γενικό συντονισμό τῆς Πνευματικῆς Διακονίας Σχολείων ἔχει τό Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Διακονία Κατηχήσεων

Κάτω ἀπό τήν εὐθύνη τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας βρίσκεται ὁ συντονισμός τοῦ ἔργου τῆς Κατήχησης ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων. Τό έργο τῆς Κατήχησης ἀναλαμβάνουν, κατ’ ἐντολή τοῦ Πανιερωτάτου, οἱ ᾿Εφημέριοι τῶν κατά τόπους ἐνοριῶν.

Ὑπεύθυνος Διακονίας Κατηχήσεων: Πρωτ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812454/455.

Ὁμάδα ῾Ιεραποστολῆς

Ἡ Ὁμάδα ῾Ιεραποστολῆς συστάθηκε μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση μέ οἱονδήποτε τρόπο τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας στίς χώρες τῆς Ἀφρικανικῆς ᾿Ηπείρου καί ἀλλοῦ.

᾿Επίσης, ἐνορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως προσφέρουν ποικιλότροπα στήν ἐνίσχυση καί στήριξη τοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθόδοξης ῾Ιεραποστολῆς κυρίως στήν Ἀφρική.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος, τηλ.: 23812449.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

῞Ιδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας

Τό ῞Ιδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας εἶναι ἁρμόδιο γιά τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Τό ῞Ιδρυμα διοικεῖται ἀπό Διοικητικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο συνεδριάζει ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πανιερωτάτου.

Διοικοῦσα Ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Οἰκον. Μάριος Ἀνδρέου, Ἀναστάσιος Σπύρου, Ἀντώνιος Γιένσεν καί Χρῖστος Κιτάζος.

Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή: Κικούλα Πυρίλλη, Γιαννούλλα Ζαννέττου, Ἕλενα Ττάκκα, Φωτείνα Καραγιάννη, Μαρία Ἀναστάση Καρούσου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Φλώρα Σάββα, Χρυστάλλα Κουτσόφτα, Κούλα Χριστοδούλου,  Κατελίτσα Φυλακτοῦ, Αἴμιλη Τσόκκου καί Ἄντρη Μιχαηλᾶ Βενιζέλου.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Ἰνστιτοῦτο Μελετῶν, Ἐρευνῶν καὶ Πολιτισμοῦ – Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος»

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Πανιερωτάτου, ἱδρύθηκε ἡ Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος ᾿Επιφάνιος» τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου μέ ἕδρα τήν ἀρχαία ῾Ιερά Μονή Ἁγίας Νάπας. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημία ἀνασυγκροτήθηκε/ἀνασυντέθηκε τὸ 2022 καὶ δραστηριοποιεῖται στούς ἑξῆς τομεῖς: α) Μουσεῖο ἀρχαίων ἀντικειμένων καί βυζαντινῶν εικόνων, β) Συνεδριακό Κέντρο γιά τήν διοργάνωση ἢ φιλοξενία συνεδρίων θεολογικοῦ καί πολιτιστικοῦ περιεχομένου, γ) Ἐγκατάσταση καί διοργάνωση Βιβλιοθήκης μέ προσανατολισμό τήν μελέτη τῶν Πολιτισμῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν Κυπριακή Ἁγιολογία, δ) Ἔκδοση ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν καί ἄλλων ἔργων, ε) Προγραμματισμός λειτουργίας Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου γιά τήν Κυπριακή Ἁγιολογία καί τούς Πολιτισμούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ζ) Διοργάνωση ποικίλων πνευματικῶν, πολιτιστικῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων.

Διοικοῦσα Ἐπιτροπή Ἰνστιτούτου Μελετῶν, Ἐρευνῶν καὶ Πολιτισμοῦ – Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας «Ἅγιος Ἐπιφάνιος»: Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Ἐκτελεστική Διευθύντρια: Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα, Γραμματέας: Ἀντώνιος Γιένσεν. Μέλη: Ὁμότιμος Καθηγητὴς Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης, Χρῖστος Ζαννέττου, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς.

A) Διεθνῆ Ἁγιολογικά Συνέδρια

Ἀκαδημαϊκό Συμβούλιο: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος Διδάκτωρ Θεολογίας, Μέλος Ἀκαδημαϊκοῦ Προσωπικοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης Ὁμότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Θεόδωρος Γιάγκου Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ἀντιπρόεδρος Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Κρίτων Χρυσοχοΐδης Διευθυντής Ἐρευνῶν, Τμῆμα Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν Ἑλλάδος, Συμεών Πασχαλίδης Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Brigitta Schrade Καθηγήτρια Ἱστορίας τῆς Τέχνης, Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία, Γιῶργος Κάκκουρας Διδάκτωρ Θεολογίας, Ἐπιθεωρητής Μέσης Ἐκπαίδευσης, Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ, Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας, Ἱερά Μητρόπολις Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, Χριστίνα Κάκκουρα, Διδάκτωρ Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος».

Γραμματεία: Πρωτ. Νικόλαος Παπαντωνίου καί Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου. 

ἱστοσελίδαwww.agiosepifaniosacademy.com

Β) Ἐρευνητικό Κέντρο Ἁγίας Νάπας

Ἐρευνητική Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Brigitta Schrade, Καθηγήτρια Ἱστορίας τῆς Τέχνης, Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία, Dalila Meenen, μέλος τοῦ Ἐργαστηρίου Ἔρευνας Ἱστορίας Τέχνης (Centre Andre Chastel), Guido Petras, Μουσειολόγος, μέλος τῆς ὁμάδας Ariadne Exklusive museumsfuhrungen, Βερολίνο, Sven Brummack, Ἀρχαιολόγος, Julia Pohlenz, Ἀρχαιολόγος, Δρ. Max Ritter, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg Mainz, Δρ. Lorenzo Calvelli, Καθηγητής, Universita Ca’ Forcari di Venezia, Ἰταλία Δρ. Ἰωσήφ Χατζηκυριάκος, Διευθυντής Ἱδρύματος Φοίβου Σταυρίδη, Theo Lerle, Βυζαντινολόγος-Ἑλληνιστής.

Γ) «Σαλαμίνιο» Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Ἀμμοχώστου

Σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ἱδρύθηκε καί λειτουργεῖ τό «Σαλαμίνιο» Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου. Οἱ διαλέξεις γίνονται α) στόν παλαιό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Παραλίμνι,  β) στά Λύκεια Παραλιμνίου καί Φρενάρους καί γ) στά δύο στρατόπεδα τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου. Ὅσοι παρακολουθοῦν τίς μηνιαίες διαλέξεις λαμβάνουν Πιστοποιητικό ἀπό τό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πληροφορίες: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καί Ἠλιάνα Κάουρα (τηλ.: 23812456/457), ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected].

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Σταύρος Φωτίου, Καθηγητής, Τμήμα Ἐπιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Δρ Γεώργιος Κάκκουρας, Ἐπιθεωρητής Θρησκευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, Μαρίνα Φραγκεσκίδου, Λειτουργός Α’, Ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Σχεδιασμοῦ καί Ὑλοποίησης Ἐπίσημων Ἐκδηλώσεων καί Συντονίστρια τοῦ Γραφείου τοῦ Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυριακή Γρηγορίου, Εἰδική Ἐπιστήμονας Ὑποστήριξης Ἔργου, Γραφεῖο Σχεδιασμοῦ καί Ὑλοποίησης Ἐπίσημων Ἐκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου καί Ἐλεάνα Μιλτιάδους, Γενικός Γραφέας, Τομέας Προώθησης καί Προβολῆς Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δ) Διεθνής Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου

Ἡ Διεθνής Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου ἀποτελεῖ ἓνα θεσμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στήν Ἔκθεση λαμβάνουν μέρος οἱ Πρεσβεῖες τῶν Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν, Ἐκδοτικοί Οἶκοι Κύπρου, Ἑλλάδας καί ἐξωτερικοῦ, βιβλιοπωλεῖα, ὀργανώσεις κ.ἄ. Ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συμβάλλει στήν προώθηση τοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καί στήν προβολή τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος. Παράλληλα δίνει τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα στούς νέους, νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ ποικίλες ἐκδόσεις, ἀλλά καί μέ πολιτισμούς διαφόρων λαῶν.

Ε) Ἐκδόσεις

Ψηφιακά Μελετήματα

Περιοδική ἔκδοση τῆς Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας «Ἅγιος Επιφάνιος», πρωτότυπων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν σέ ἠλεκτρονική μορφή ἀλλά καί ἔντυπη κατά περιπτώσεις, μέ θέματα ἀπό τούς εὐρύτερους τομεῖς τῶν Ἀνθρωπιστικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν. Στόχος εἶναι ἡ συμβολή στήν προώθηση τῆς ἔρευνας καί τῆς ἐπιστήμης. Ἐξαιτίας τοῦ διαδικτυακοῦ συστήματος διαχείρισης τῆς ἐκδοτικῆς διαδικασίας ἐξασφαλίζεται ἡ ἀμεσότερη καί ταχύτερη δημοσίευση τῶν μελετημάτων καί δίνεται ἡ δυνατότητα στούς συγγραφεῖς νά παρακολουθήσουν τήν πορεία τῆς ἐργασίας τους στήν ἐκδοτική διαδικασία. Οἱ μελέτες δημοσιεύονται μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπιμέλεια καί σελιδοποίησή τους, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους. Δέν ὑπάρχει προθεσμία ὑποβολῆς τῶν ἐργασιῶν. Ἡ σειρά εἶναι ἀνοικτῆς πρόσβασης, δίνοντας τή δυνατότητα σέ ὅλους νά ἀξιοποιήσουν τό ὑλικό.

Στ) Σχολές Βυζαντινής Μουσικής

Στήν Ἱ. Μητρόπολη λειτουργούν οἱ πιό κάτω Σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς

α) στο Παραλίμνι, ὑπό τή διεύθυνση και διδασκαλία τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Χρίστου Ψάλτη. Παρέχονται ἐπίσης μαθήματα ἐκφωνήσεων σέ κληρικούς. Ἡ φοίτησις εἶναι δωρεάν. Πληροφορίες, τηλ. 23812456. 

β) Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Πολιτιστικής Ἀκαδημίας «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου κ. Δανιήλ Πογιατζῆ, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρωτίστως σέ παιδιά σχολικῆς ἡλικίας. Πληροφορίες, τηλ.: 99201760. ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Συμβούλιο Νεολαίας ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου

Τό Συμβούλιο ἔχει ὡς σκοπούς του, νά προάγει τήν ἐπικοινωνία καί τήν συνεργασία μεταξύ τῶν νέων τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου καί τῶν προερχομένων νέων από τήν κατεχόμενη πόλη καί ἐπαρχία Ἀμμοχώστου, νά ὑλοποιεί προγράμματα, δράσεις, ἐκδηλώσεις, συνέδρια καί ἔργα ὑποδομῆς γιά τήν προαγωγή τοῦ πολιτισμοῦ, τήν κοινωνική πρόοδο καί τήν καλλιέργεια τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς παιδείας, καθώς καί τής ὑγιής ψυχαγωγίας στούς νέους.

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Μάρω Ἀριστοτέλους,  Ἀντιπρόεδρος:  Χριστόφορος Σενέκκης,  Ταμίας:  Βασιλική Κοσιή, Δανιήλ Πογιατζιῆς,  Γραμματέας: Μαργαρίτα Τσόκκου, Ἄννα Μιλτιάδους, Ὀργανωτικός:  Κωνσταντίνα Κκαρά, Μέλη: Κωνσταντίνα Μηνᾶ, Ἑλένη Πυρίλλη, Παναγιώτης Μότης, Σεραπίων Θεμιστοκλέους, Ὑποεπιτροπές– Social Media: Ἑλένη Κουμή, Μαρία Μέρτακκα. Πληροφορίες: Δανιήλ Πογιατζιῆς, τηλ.: 23812454/455

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς τηλ.: 23812447.

Κληρικολαϊκή Συνέλευσις

Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἔχει πλέον καταστεῖ θεσμός διά τήν ῾Ιεράν Μητρόπολη Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου καί τήν ἐλευθέραν περιοχήν τῆς Ἀμμοχώστου γενικότερα.

Σκοπός τῆς Συνελεύσεως εἶναι ἡ ἀνάπτυξις, ἐνδυνάμωσις καί σύσφιξις τῶν δεσμῶν μεταξύ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ ποιμνίου της, ἰδιαίτερως δέ ἡ σύσφιξις τῶν σχέσεων κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἀποτελεῖ κάθε χρόνο τό ἐπίκεντρον τῶν ἑορτασμῶν διά τόν προστάτην τῆς Μητροπόλεως, Ἅγιον Ἐπιφάνιον ἐπίσκοπον Κωνσταντίας.

 

ΙΔΡΥΜΑ «ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ»

Τό Ἴδρυμα «Εὐθύνη πρός τόν Πολιτισμό μας» ἒχει συσταθεῖ μέ σκοπό τή συλλογή δεδομένων γιά ὅλα τά μνημεῖα καί κυρίως γιά τίς ἐκκλησίες πού βρίσκονται στήν κατεχόμενη μητροπολιτική περιφέρεια Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, τήν ἐκτίμηση τῆς παρούσας κατάστασής τους, τήν καταβολή προσπαθειών συντήρησής τούς, τήν ἐπιστημονική ἔρευνα γιά τήν ἱστορία τῶν μνημείων αὐτῶν, τή δημιουργία τράπεζας δεδομένων καί τή δημοσιοποίησή τῆς.
Ὑπεύθυνος: κ. Ἀναστάσιος Σπύρου (τηλ.: 23812451).

 

ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΑ

Ἐπιπρόσθετα ἀπό τό Μουσεῖο πού λειτουργεῖ στή Μονή τῆς Ἁγίας Νάπας Εἰκονοφυλάκια-Σκευοφυλάκια ὑπάρχουν ἐπίσης σε

Παραλίμνι. ῾Ιερός Ναός Ἁγίας Ἄννης (κοντά στόν Μητροπολιτικό ῾Ιερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου), Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος (τηλ.: 99416618).

Σωτῆρα. ῾Ιερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (κοντά στόν ῾Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), Ἀρχιμ. Γεώργιος ᾿Ιωάννου (τηλ.: 23823932) καί Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463). 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ»

῾Η Ἱ. Μητρόπολη λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖο, μέ τήν ἐπωνυμία «Μυριόβιβλος», στό Παραλίμνι, καί παράρτημά τοῦ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Νάπας καί στό παρεκκλήσι τοῦ προφήτη Ἠλία στον Πρωταρά, ὅπου διατίθενται βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, ἱστορικά, πνευματικῆς οἰκοδομῆς κ.ἄ. ᾿Επίσης, διατίθενται ἱερατικά ἄμφια, λειτουργικά σκεύη, εἰκόνες κ.ἄ.

Ὑπεύθυνος: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Ὑπάλληλοι: Παρασκευή Παναγῆ, Κώστας Θεοδούλου καί Ναταλία Ἀλεξάνδρου Στισέα.

Διεύθυνση: Ἁγίου Γεωργίου 1, 5280 Παραλίμνι, τηλ.: 23741574, τηλεομ.: 23741579, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email