Γραφείο Διεκκλησιατικών Σχέσεων

Γραφεῖον Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου εἶναι ἡ παρακολούθησις καὶ ὁ συντονισμὸς τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ τὰς ἄλλας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, τοὺς Χριστιανικοὺς Ὀργανισμοὺς καὶ τὰς ἄλλας Θρησκείας.

Διευθυντής: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Συνεργάται: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι, Μιχαὴλ Σπύρου, Θεολόγοι

Γραμματεύς: Ἀνδρέας Κοσιάρης.

Τηλ.: 22554600 καὶ22554611, τηλεομ.: 22431796,

ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Print Friendly, PDF & Email