Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Λεμεσού

Μητροπολίτης· ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος ᾿Αμαθοῦντος καί Κουρίου κ. ᾿Αθανάσιος.

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. ᾿Ισαὰκ Μαχαιριώτης, τηλ.: 25864301.

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Στυλιανὸς Κωνσταντίνου, τηλ.: 25864307 καὶ 99334200.

Γραφεῖον Μητροπολίτου: Μοναχὸς Λογγῖνος, τηλ.: 25864345, τηλεομ.: 25371784.

Γραμματείς: Πέτρος Μαντράλης, τηλ.: 25864311, Τιμόθεος Ζήνωνος, τηλ.: 25864350.

Τελετάρχης: Ἀρχιμ. Ἰσαὰκ Μαχαιριώτης.

Οἰκονόμος: Μοναχὸς ῾Ηρακλείδιος.

Γραφεῖα: ὁδὸς Ἁγίου Ἀνδρέου 306, τ.θ. 56091, 3304 Λεμεσός, τηλ.: 25864300, τηλεομ.: 25371548, ἱστοσελίς: www.imlemesou.οrg, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος. Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Δημητριανὸς Δημητρίου, Πρωτ. Ἰωάννης Ἰωάννου, Πρωτ. Ἰωάννης Νικολάου, Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκός. Λαϊκὰ μέλη: Μάριος Χαρτσιώτης, Κυριάκος Τσολάκης, Μιχάλης Δρουσιώτης, Σάββας Σαββάκης. Παρακάθηνται: Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Ἰσαὰκ Μαχαιριώτης, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Μ. Ποταμοῦ Ἀρχιμ. Παΐσιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Συμβούλου Χριστοῦ Ἀρχιμ. Νεῖλος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Μοναγρίου Ἀρχιμ. Γεννάδιος, ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης καὶ Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου.

Οἰκονομικὴ ᾿Επιτροπή

Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου, Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, Μοναχός Ἰουστῖνος, Ντῖνος Ἀντωνίου, Χριστόφορος Δημητρίου, Ἀνδρέας Χατζημιτσής, Φίλιππος Μαννάρης, Νεόφυτος Λαμπερτίδης καὶ Τάσος Ἀναστασίου.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Οἰκονομικὸς Διευθυντής: Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου, τηλ.: 99657486 καὶ 25864306. Βοηθὸς Οἰκονομικὸς Διευθυντής: Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, τηλ.: 25864313. Λογιστήριον: Ἕλενα Βωνιάτη, τηλ.: 25864317, Μαρία Παρασκευᾶ, τηλ.: 25864312, Ἀντώνης Ἰωάννου, τηλ.: 25864322 καὶ Κυριάκος Χριστοφῆ, τηλ.: 25864340.

᾿Ελεγκτικὸν Τμῆμα

Πρωτ. Προκόπιος Προκοπίου, τηλ.: 25864321, Ἀνδρέας Γεωργίου, τηλ.: 25864335, Καλλιόπη Χατζηγαβριήλ, τηλ.: 25864309 καὶ Μάριος Χρήστου, τηλ.: 25864351.

Γραφεῖον Ἀδειῶν Γάμου

Πηνελόπη Στυλιανοῦ, τηλ.: 25864303 καὶ 25864304.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Ἀναπληρωτής: ὁ Ἀρχιερατικὸς ᾿Επίτροπος μετὰ δύο ἀναπληρωτῶν αὐτοῦ, τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνδρέου Παπαβασιλείου καὶ τοῦ Πρωτ. Προκοπίου Προκοπίου. Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως Γάμου: Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Ἰσαὰκ Μαχαιριώτης. Μέλη: Πρωτ. Σάββας Χατζηγαβριὴλ καὶ Πρωτ. Θεοχάρης Ἀριστείδου, τηλ.: 25864310. Γραφεῖον Πνευματικῆς Λύσεως Γάμου: Πρωτ. Θεοχάρης Ἀριστείδου, τηλ.: 25864310 καὶ Πρωτ. Γεώργιος Ἀβραάμ, τηλ.: 25864348.

Γραφεῖον Νεότητος

Ὑπὸ τὴν πνευματικὴν εὐθύνην καὶ ἐποπτείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου λειτουργεῖ τὸ Γραφεῖον Νεότητος. Ὑπεύθυνος Γραφείου: Ἀρχιμ. ᾿Εμμανουήλ, τηλ.: 25833070. Βοηθοί: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Σταύρου, τηλ.: 25833072, Πρεσβ. Χριστόδουλος Ἀναξαγόρου, τηλ.: 25833073, καὶ Λούκας Παναγῆ, τηλ.: 25833071.

Τεχνικὸν Τμῆμα

Πρωτ. Σάββας Χατζηγαβριήλ, τηλ.: 25864319, Πρωτοδιάκ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου, τηλ.: 25864305, Μάριος Γεωργίου, τηλ.: 25864328 καὶ 25864302, καὶ Μάριος Σάββα, τηλ.: 25864355.

Τμῆμα Συντηρήσεως Μνημείων

Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου, τηλ.: 25864306, καὶ Μάριος Γεωργίου, τηλ.: 25864328.

Τμῆμα Ἁγιογραφίας, Εἰκόνων καὶ Κειμηλίων

Πρωτ. Σάββας Χατζηγαβριήλ, τηλ.: 25864319.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς Διακονίας

Διευθυντής: Σταῦρος ᾿Ολύμπιος, Θεολόγος, τηλ.: 25864320. Μέλη: Ἀρχιμ. ᾿Εμμανουήλ, τηλ.: 25864410, Γάντα Σάββα, τηλ.: 25864344, καὶ Δημήτριος Κλουβάτος, Θεολόγοι.

Ποιμαντικὴ Διακονία Στρατοῦ Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γεννάδιος Παπαδημητρίου, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Μοναγρίου, τηλ.: 97683173, ἠλεκτρ.διεύθ.: [email protected].

Θεῖον Κήρυγμα

Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀθανάσιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, οἱ πτυχιοῦχοι κληρικοί, ὅπως ἐπίσης καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πανιερωτάτου.

Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς

Ἐκπέμπει εἰς τὴν συχνότητα 102,9FΜ καὶ 107,9FΜ (διὰ τὴν ὀρεινὴν περιοχήν). Διεύθυνσις: τ.θ. 56091, 3304 Λεμεσός, τηλ.: 25820780, τηλεομ.: 25820778, ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον: [email protected] Διευθυντής: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Μαχαιριώτης.

᾿Εκκλησιαστικὰ Βιβλιοπωλεῖα

α) Βιβλιοπωλεῖον ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου 304, τ.θ. 56091, 3304 Λεμεσός, τηλ.: 25366844 καὶ 25864333, τηλεομ.: 25346509.

β) Βιβλιοπωλεῖον «Τὸ Σήμαντρον» εἰς ὁδὸν Ἑλλάδος 45, τ.θ. 56091, 3304 Λεμεσός, τηλ.: 25343458, τηλεομ.: 25343457.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Βαρνάβας.

Print Friendly, PDF & Email